رد کردن لینک ها

تعداد شرکا در انواع شرکت های تجاری بر اساس قانون تجارت

در قانون تجارت شرکت های تجاری و حتی خدماتی نقش مهمی را ایفا می کنند. همانگونه که مطلع هستید یکی از شرایط اصلی، لازم و اساسی برای ثبت یک شرکت و جذب سرمایه و سرمایه گذار در هر شرکت می باشد. وجود شرکاء در هر شرکتی نشان دهنده میزان قدرت جذب سرمایه از طریق شریک می باشد. عبارت حداقل تعداد شرکا برای ثبت نمودن یک شرکت بیانگر این واقعیت می باشد که اگر تعداد شرکاء از این حداقل کمتر باشد آن شرکت قابلیت به ثبت رسیدن را ندارد. با ذکر این مقدمه در وب سایت ثبت تیرگان به موضوع  تعداد شرکا در انواع شرکت های تجاری بر اساس قانون تجارت خواهیم پرداخت و در این مورد توضیحاتی خواهیم داد.

تعداد شرکا در انواع شرکت های تجاری بر اساس قانون تجارت

ما می دانیم که شرکت های بسیاری با کاربرد های مختلف ثبت می شوند. هر کدام از این شرکت ها قوانین و مقررات خاص خود را دارند. در این راستا یکی از اساسی ترین گزینه هایی که باید به آن توجه شود تعداد شرکا در شرکت ها است. از این رو در ادامه ما به بررسی تعداد شرکا در انواع شرکت های تجاری بر اساس قانون تجارت می پردازیم.

تعداد  شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود

طبق ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می شود که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده است. هر کدام از شریکان بی این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تشکیل شده باشد فقط تا مقدار سرمایه خود در شرکت مسئول دین ها و تعهدات شرکت هستند. از متن قانون تجارت می توان این نکته را فهمید که برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود وجود حداقل دو شریک کافی می باشد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که قانون تجارت در این ماده حداکثری برای تعداد شرکا تعیین ننموده است. این جزو بررسی های تعداد  شرکادر انواع شرکت های تجاری بر اساس قانون تجارت می باشد.

حداقل تعداد شرکا در شرکت های سهامی عام و خاص

طبق ماده لایه 3 قانون تجارت تعداد شرکا در شرکت سهامی نبایستی از سه نفر کمتر باشد. آنچه از این ماده قانونی می توان درک نمود این است که در این ماده منظور از شرکت سهامی خاص است. زیرا بر اساس  ماده 107 لایحه اصلاح قانون تجارت شرکت سهامی توسط هیئت مدیره ای از بین سهامداران انتخاب می شوند. تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نبایستی از 5 نفر کمتر باشد. این ماده قانونی نشان دهنده این است که حداقل تعداد شرکاء نبایستی کمتر از 5 نفر باشد. زیرا اگر از این تعداد کمتر باشد هیئت مدیره انتخاب نخواهد شد و در صورت عدم وجود هیئت مدیره شرکت عملا وجود نخواهد داشت.

حداقل تعداد شرکا در شرکت های سهامی عام و خاص

حداقل تعداد شرکا در شرکت های تضامنی

همان طور که می دانید هدف ما بررسی تعداد شرکادر انواع شرکت های تجاری بر اساس قانون تجارت است. در این بخش درباره شرکت های تضامنی صحبت می کنیم.  شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکا در آن نامحدود است. یعنی شرکا در این شرکت مسئولیت کلیه بدهی های شرکت را برعهده دارند. نکته مهم این که حداقل تعداد شرکا برای شرکت تضامنی‌ دو نفر بوده و حداقل سرمایه یک میلیون ریال (معادل یکصد هزار تومان) تعیین گردیده است.

تعداد شرکا شرکت مختلط

شرکت مختلط به دو شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی تقسیم می گردد. مدیریت در شرکت های مختلف همراه با شریکان ضامن است. حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت مختلط  سهامی 3 نفر و حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی 2 نفر تعیین گردیده است.

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت ثبت تیرگان ما به بررسی تعداد شرکادر انواع شرکت های تجاری بر اساس قانون تجارت پرداختیم. این مطلب در روند ثبت شرکت ها بسیار کمک کننده و یاری رسان است. اما  نکته پایانی این که برای شرکت های تعاونی حداقل تعداد شرکاء هفت نفر می باشد. در این نوع شرکت ها(تعاونی) شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء. به کار می برند. موسسه تیرگان ثبت آمادگی خود را جهت هرگونه مشاوره کارشناسی و پیگیری امور شرکت های در شرف تاسیس در هرقالب برای شما از طریق قانون را دارد. هدف کارشناسان حقوقی ما در موسسه تیرگان ثبت خدمت به شما در همه شاخه های ثبت و امور مربوط به شرکت ها از طریق قانون می باشد.

بازگشت به بالای صفحه