رد کردن لینک ها

اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی

وظیفه وزارت دادگستری بنا بر ماده 16 قانون تجارت این است که دفتری به نام دفتر ثبت تجاری دایر کند. مقصود آن اجرا کردن نظم و قوانین تجاری است. اولین کار این دفاتر تجاری ثبت اسم تجاری و نوع فعالیت تجاری آنها در دفتر مزبور خواهد بود. تمامی افراد ایرانی و حتی غیر ایرانی که به کار تجاری مشغول هستند بایستی خود را به دفاتر معرفی کنند. در مقاله پیش رو از وب سایت ثبت تیرگان در راستای اطلاع از ثبت شرکت، در مورد اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی توضیحاتی خواهیم داد.

مدارک و مراحل صدور اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی

همانگونه که گفته شد تمام افراد ایرانی و غیر ایرانی موظف به ثبت اسم دفاتر تجاری خود هستند که در مدت زمان مشخصی بایستی این امر صورت پذیرد. تجار شرکت های بازرگانی کلیه شرکت های تجاری و حتی اشخاص حقیقی بایستی در این دفاتر نام و مشخصات کامل خود را ثبت کنند. این صفحات در مرحله اول توسط دادستان محل یا نماینده او شماره گذاری و امضا خواهد شد. سپس آن را به مهر دادسرا ممهور خواهند نمود. تعداد صفحات با تمام حروف در اول و آخر هر دفتر با ذکر تاریخ مشخص خواهد شد. برای ثبت هر شماره یک صفحه مخصوص درج می گردد تا از هر گونه سوء استفاده جلوگیری گردد. اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی بسیار مهم می باشد.

در این دفاتر علاوه بر موارد فوق بایستی تجار و شرکت های خارجی که مرکز اصلی یا شرکت های تجاری آن در خارج می باشند و شعبه هایی در ایران نیز دارند به ثبت برسد.

در حال حاضر کلیه شرکت های تجاری مقیم ایران بایستی به اداره ثبت شرکت های تجاری و مالکیت صنعتی مراجعه کنند. اما در شهرستان ها بایستی به همان دفتری که به همین  منظور تاسیس گردیده مراجعه کنند. در این مورد می توانید جهت مشاوره بیشتر با کارشناسان حقوقی موسسه تیرگان ثبت ارتباط برقرار نموده تا ضمن راهنمایی و مشاوره خدمت رسان شما در این امر باشند.

اظهارنامه ثبت دفتر تجاری

نکاتی که بایستی در اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری رعایت گردد عبارتند از:

 • نام ونام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و نام تجارتخانه یا بنگاه و شرکت
 • تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن
 • تابعیت اصلی و تابعیت فعلی
 • در صورتی که تابعیت کشور دیگری را دارید تاریخ و طرز دریافت تابعیت ثانوی هم باید قید گردد
 • تاریخ ورود به ایران و شماره محل صدور پروانه اقامت برای افراد خارجی
 • محل اقامت شخصی، محل شرکت تجاری یا بنگاه با قید نشانی کامل محل مرکز اصلی شرکت تجاری و شعبات آن
 • میزان سرمایه در شرکت های تجاری
 • شماره ثبت پلمپ دفاتر تجاری
 • عنوان تلگرافی، شماره تلفن، کتاب رمز تجاری اگر داشته باشید.
 • قید شماره ثبت علامت تجاری (برند تجاری)
 • اگر که شرکت یا بنگاه تجاری منحصرا به معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و کالایی که مورد معامله می باشد قید گردد‌
 • هرگاه شرکت یا بنگاه تجاری به تجارت خارجی اشتغال داشته باشد بایستی معین نمایید که به عنوان شرکت وارد کننده هستید یا صادر کننده یا حق العمل کار و یا هر سه مورد. در هر مورد که باشد بایستی به صورت دقیق معین گردد.

اظهارنامه ثبت

اسناد و مراحل صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

این مدارک عبارتند از:

 • سه برگ اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی( لازم به ذکر است این سه برگ را باید از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهیه وتکمیل و امضاء نمائید)
 • پلمپ دفاتر تجاری( دفاتر روزنامه و کل)
 • ارائه گواهی پملپ دفاتر
 • هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی باید دارای دفاتر قانونی باشد. این دفاتر طبق قانون تجارت عبارت از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه که امروزه با وجود دستگاه هایی از قبیل زیراکسی، فتوکپی، فاکس و امثال آنها وجود دفاتر کپیه ضروری می باشد( برای اخذ کارت بازرگانی، اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دفاتر قانونی داشته باشند)
 • یک برگ از فتوکپی شناسنامه در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد.
 • آگهی ثبت شرکت کپی شده و آخرین تغییرات برای متقاضیان حقوقی
 • فیش پرداختی ثبت نام در دفاتر بازرگانی
 • اصل یا کپی برابر اصل سند رسمی وکالت. چنانچه امور توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می گردد.

البته لازم به ذکر است در صورتی که امور توسط وکیل انجام می پذیرد ارائه وکالت نامه رسمی نیز ضروری می باشد.

در مرحله بعد پس از تایید مدارک یادشده متقاضی بایستی یه واحد ثبت دفاتر بازرگانی مراجعه نموده و مسئول مربوط نسبت به ثبت نام تجاری اقدام کند. شماره دفتر را روی سه نسخه اظهارنامه درج و سپس نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام نماید. در آخرین مرحله یک نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در سوابق ضبط کرده و سایر نسخ را تحویل متقاضی می دهد.

سخن آخر

در این مقاله ما به بررسی اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی پرداختیم.  نکته پایانی این که موسسه ثبت تیرگان برای تهیه اظهارنامه ثبت دفتر تجارتی آمادگی خود را اعلام می نماید تاضمن مشاوره و راهنمایی نوشط کارشناسان حقوقی امور مربوط به ثبت اظهار نامه دفاتر تجاری را از طریق قانون و در سریع ترین زمان ممکن به اجرا بگذارد.

بازگشت به بالای صفحه