رد کردن لینک ها

تنظیم صورتجلسه آنلاین، رسمی و استاندارد

در تعریف صورتجلسه می توان گفت به نوشته ای کفته می شود که حاوی مذاکرات و مصوبات جلسه های رسمی می باشد. به طور معمول صورتجلسه ها شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه، حاضرین و غایبین و مصوبات و مذاکرات جلسه می باشد. معمولا صورتجلسه ها در قالبی که از قبل معین گردیده نوشته شده و تمرکز اصلی صورتجلسات بر ذکر مصوبات با ذکر اقدام کنندگان و مهلت اقدام می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی صورتجلسات را می توان از طریق اینترنت و آنلاین نیز برگزار نمود که شرایط خاص خود را دارد. در ادامه و در مقاله پیش رو از ثبت تیرگان به بررسی روند تنظیم صورتجلسه آنلاین، رسمی و استاندارد خواهیم پرداخت و در مورد آن توضیحاتی خواهیم داد. این موارد در روند ثبت شرکت اثر بسیاری دارند.‌

موارد استفاده تنظیم صورتجلسه آنلاین

از تنظیم صورتجلسه آنلاین، رسمی و استاندارد برای موارد مختلفی استفاده می شود. هر کدام از این موارد می توانند به افرادی که نیاز به استفاده از این موارد دارند کمک زیادی کنند. خصوصا برای شرکت های مختلف که قصد دارند کارهای خاصی را در امور و فعالیت های خود صورت دهند. اما موارد استفاده این صورت جلسه ها عبارتند از:

 • صورتجلسه تغییرات شرکت آنلاین
 • ارائه صورتجلسه صحت نقاط و نشانه مبدا
 • انجام صورتجلسه ورود مصالح به کارگاه
 • صورتجلسه موقت احجام عملیات اجرایی
 • انجام صورتجلسه متره قطعی احجام عملیات اجرایی
 • صورتحلسه هماهنگی ارکان پروژه( قراردادی، ایمنی، فنی، مالی و غیره ….)
 • انجام صورتجلسه مصالح پای کار
 • صورتجلسات خدمات متقابل با سایر پیمانکاران حضور یافته در سایت

و دیگر موارد از تنظیم صورتجلسه های آنلاین که به همین چند مورد بسنده خواهیم کرد. با تنظیم صورتجلسه آنلاین، رسمی و استاندارد است که می توان در زمینه های مختلفی شرکت ها را به سمت و سوی موفقیت پیش برد.

الگوی استاندارد صورتجلسه

این الگوها برای تنظیم صورتجلسه آنلاین به شرح زیر هستند:

 • ساعت و تاریخ و مکان
 • حاضران و معذرت خواهی از غایبان
 • نتایج اساسی از جلسه، تصمیمات گرفته شده، اقدامات توافق شده و مسائل مطرح شده

اما در ادامه به موارد اصلی مربوط به صورت جلسات می پردازیم.

موارد اصلی صورتجلسات

در تنظیم تنظیم صورتجلسه آنلاین، رسمی و استاندارد مواردی وجود دارد که به عنوان موارد اصلی صورتجلسات به حساب می آیند. این موارد عبارتند از:

 • عنوان تنظیم صورتجلسه در ابتدای صفحه قرار می گیرد
 • دستور جلسه( موضوع جلسه)
 • زمان جلسه
 • مشخصات اعضا شرکت کننده
 • مکان تشکیل جلسه
 • مطالب قابل طرح در جلسه
 • تصمیمات گرفته شده در جلسه( در چند بند آورده می شود)
 • تعیین تکلیف جلسه بعدی از لحاظ زمان، مکان و موضوع
 • امضاء شرکت کنندگان در پایان جلسه در مورد تصمیمات گرفته شده مکتوب

موارد اصلی صورتجلسات

مزایای تنظیم صورتجلسات آنلاین

این مزایا در زمینه تنظیم صورتجلسه آنلاین، رسمی و استاندارد عبارتند از:

 • کاهش مراجعات حضوری متقاضیان و تجمع در اداره ثبت
 • جلوگیری از به هدر رفتن و اتلاف زمان
 • استاندارد نمودن و یکپارچه سازی تنظیم صورت جلسه ها به شیوه آنلاین
 • امکان دسترسی به آخرین وضعیت صورتجلسه از طریق سامانه پیام کوتاه
 • امکان پیگیری جواب درخواست ثبت شرکت ها از طریق سامانه
 • انجام راهنمایی های متناسب با تصمیمات متعدد جهت ارائه مدارک مورد نیاز

با این مزایا می توان در زمینه تنطیمات مربوط به شرکت ها و موسسات به خوبی قدم برداشت.

در چه مواردی برگزاری صورتجلسه آنلاین ضروری می باشد ؟

تغییرات در هر حالتی مستلزم صورتجلسه آنلاین می باشد. این تغییرات شامل موارد زیر می باشد:

 • هرگونه تغییر در اساسنامه ی شرکت
 • تمدید کردن مدت شرکت، اضافه بر مدتی که مشخص گردیده است.
 • منحل شدن شرکت حتی در شرایطی که مدت زمان شرکت منقضی شده باشد.
 • اضافه و یا کم شدن سهام داران و شرکا مالی شرکت
 • تعویض نام شرکت
 • تغییر در مدیریت و یا مدیران عامل شرکت صورتجلسه آنلاین

برای این که اینگونه تغییرات در شرکت ها تنظیم گردد لازم است بر اساس موضوع تغییرات شرکت، جلسه ای برگزار گردد تا همه موارد دارای تغییر در آن بیان گردد. در صورتجلسه به صورت رسمی و قانونی ثبت گردد. همچنین این امر بایستی در اداره امور ثبت شرکت ها نیز ثبت گردد.

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت ثبت تیرگان ما به بررسی تنظیم صورتجلسه آنلاین، رسمی و استاندارد پرداختیم. اما  نکته آخر این که موسسه تیرگان ثبت در مورد انوع تغییرات و صورتجلسه آنلاین مربوط به شرکت ضمن مشاوره و راهنمایی توسط کارشناسان حقوقی خود انجام امور را به صورت قانونی برعهده گرفته و به انجام می رساند.

بازگشت به بالای صفحه