رد کردن لینک ها

افتتاح حساب برای شرکت

افرادی که قصد فعالیت در جوره تجاری را دارند، قانون این اختیار را به آنها داده تا در صورتی که منع قانونی در کارشان وجود نداشته باشد فعالیت های خود را در قالب یکی از فعالیت های تجاری به ثبت برسانند. شرکت های سهامی خاص در مقایسه با دیگر شرکت های تجاری طرفداران بیشتری دارد. برای ثبت شرکت های سهامی یکی از شرایط افتتاح حساب بانکی برای واریز سرمایه شرکت می باشد. در مقاله پیش رو از وب سایت ثبت تیرگان در مورد افتتاح حساب برای شرکت توضیحاتی خواهیم داد.

مراحل افتتاح حساب برای شرکت ها

برای این که بتوانید حساب مخصوص شرکت خود را باز کنید باید مراحلی طی شود. این مراحل اهمیت زیادی در زمینه ثبت شرکت ها و ادامه فعالیت آن ها دارد. اما این مراحل عبارتند از:

 • بررسی درخواست متقاصی افتتاح حساب، تحقیق در مورد محل سکونت  و اطمینان از صحت آن
 • استعلام از بانک مرکزی جهت بررسی عدم وجود منع قانونی برای افتتاح حساب
 • تکمیل فرم های مربوط و اخذ اثر انگشت متقاضی
 • دریافت مشخصات معرف و بررسی درستی آن به وسیله بانک
 • شرایط افتتاح حساب بانکی برای ای اشخاص حقوقی
 • این شرایط جهت افتتاح حساب برای شرکت ها عبارتند از:
 • یک نسخه اساسنامه شرکت متقاضی حساب
 • یک نسخه شرکت نامه
 • آگهی تاسیس شرکت
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت
 • مدارک هویتی مدیران شرکت
 • بررسی لیست سیاه(اشخاصی که به موجب قانون، از افتتاح حساب منع شده اند)
 • استعلام نام شرکت و مدارک احراز هویت هر یک از مدیران شرکت از بانک مرکزی
 • کامل کردن فرم ویژه افتتاح حساب جاری، برای افراد حقوقی که باید ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران اجرایی باشد‌

اما باید به موارد دیگری هم در زمینه افتتاح حساب پرداخته شود. در ادامه به مهم ترین این موارد می پردازیم.

افتتاح حساب بانکی برای شرکت در حال تاسیس

برای تاسیس و ثبت شرکت ها مانند شرکت سهامی عام و خاص موسسان شرکت بایستی 35 درصد از مبلغ تعهد شده برای شرک را به حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس می باشد واریز کنند.

افتتاح حساب بانکی برای شرکت در حال تاسیس

شرکت سهامی خاص و حسابهای بانکی

شرایط افتتاح حساب برای شرکت سهامی خاص به شرح زیر است:

شما باید در ابتدای راه یک سند از اساسنامه شرکت و کپی یا رونوشتی از شرکت نامه را که ثبت شده است ارائه کنید. این مطلب خصوصا برای شرکت های غیر سهامی و ارائه اساسنامه مهم است.

ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده درروزنامه رسمی کشور که اطلاعات زیر را در برداشته باشد:

 • نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
 • مشخصات دارندگان حق امضا شرکت با تصریح این که چه کسانی حق برداشت از حساب های شرکت را دارند و چگونه امضای اسناد و اوراق تعهد اور را انجام می دهند.
 • مدت و حدود اختیارات هییت مدیره و مدیران اجرایی
 • در اساسنامه شرکت حق افتتاح حساب جاری برای شرکت پیش بینی شده باشد
 • مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است
 • ارائه کپی اظهارنامه تسلیم شده به اداره ثبت شرکت ها
 • شناسنامه عکس دار مدیران شرکت وکپی مدارک ایشان
 • بررسی لیست سیاه و استعلام از بانک مرکزی با نام شرکت(با درج مشخصات حقوقی) و با نام هریک از مدیران توسط مسئول مربوطه تکمیل کارت های مخصوص افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی در دو نسخه ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران اجرایی
 • مطالعه و قبول مقررات و شرایط عمومی حساب توسط مدیران، امضا آن و ممهور به مهر شرکت نمودن

مراحل افتتاح حساب برای شرکت سهامی خاص

همان طور که اشاره کردیم هدف ما بررسی شرایط باز کردن حساب بانکی است. این کار برای شرکت های سهامی خاص قوانین خاص خود را دارد. شما باید در این مسیر مراحلی ویژه را طی کندی. این مراحل به شرح زیر است:

 • درخواست متقاضی برای افتتاح حساب در وهله اول بررسی و درمورد محل سکونت تحقیق خواهند شد
 • استعلام از بانک مرکزی جهت نداشتن منع برای افتتاح حساب
 • فرم های مربوط توسط اشخاص بایستی تکمیل و اثر انگشت متقاضی گرفته شود.
 • مشخصات معرف اخذ و به وسیله بانک درستی آن بررسی شود.

سخن آخر

در این مقاله ما به بررسی افتتاح حساب برای شرکت پرداخته ایم. در این بین مهم ترین نکات را در ارتباط با قوانین افتتاح حساب بیان کردیم. اما نکته آخر این که موسسه تیرگان ثبت آمادگی کارشناسان خود را جهت همکاری با شما در تمامی امور مربوط به شرکت ها را دارد.

بازگشت به بالای صفحه