رد کردن لینک ها

طبقه بندی شرکت های تجاری در ایران

در دنیای تجارت امروزه شرکت ها فعالیت های گسترده ای انجام می دهند. شرکت ها معمولا در قالب های مختلفی در حال فعالیت هستند. مانند سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود و غیره …. .‌ این شرکت ها با توجه به معیارهای گوناگون طبقه بندی می شوند. در ادامه و در مقاله پیش رو از وب سایت ثبت تیرگان در ارتباط با طبقه بندی شرکت های تجاری توضیحاتی خواهیم داد.‌ این مسئله برای ثبت شرکت بسیار مهم است.

طبقه بندی شرکت های تجاری

معیار طبقه بندی شرکت های تجاری عبارتند از:

طبقه بندی شرکت ها بر اساس مسئولیت شرکاء

در این قالب می توان شرکت ها را به سه دسته تقسیم نمود.

  • نوع اول شرکت هایی که در آنها مسئولیت شرکا نامحدود است. یعنی‌دارایی شخصی شرکاء نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است (شرکت های تضامنی و‌ نسبی).
  • نوع دوم شرکت شرکتهای است که در آنها مسئولیت شرکاء محدود به تورده انها می باشد. (شرکت سهامی با مسئولیت محدود).
  • نوع سوم شرکت شرکت هایی است که در آنها برخی از شرکاء مسئولیت نامحدود دارند و برخی محدود شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی، شرکت های تعاونی بر حسب این که مدل کدام یک از این شرکت ها را گرفته باشد شرایطی متفاوت دارد. هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تاسیس می شوند.

طبقه بندی شرکت بر اساس قابلیت انتقال حصه( سود و بهره) شرکاء

از ‌این جایگاه شرکت ها را می توان به مدل  های اشخاص و شرکت های سرمایه تقسیم کرد. این مطلب در طبقه بندی شرکت های تجاری بسیار مهم است. در تعریف شرکت های اشخاص می توان گفت به شرکت هایی گفته می شود که شخصیت شریک دارای اهمیت می باشد. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاء می باشد.‌ هر چند که بر ای طلب کاران نیز موثر است. به همین دلیل این در شرکت ها انتقال حصه( سود و بهره) شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا مقدور می باشد.

اما شرکت های سرمایه، شرکت هایی هستند که در آنها حصه(سود و فایده) یعنی سهمی که در شرکت دارد به راحتی قابل انتقال می باشد. این چنین است شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی که در آنها علی الاصول شریک معنی در انتقال سهام خود ندارد. هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون،  محدود سازد. البته لازم به ذکر است که در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام بشود.

طبقه بندی شرکت ها بر اساس طرز تشکیل شرکت ها

از این نظر شرکت های تجاری را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

شرکت های قانونی مدل هایی هستند که بر اساس مقررات تجارتی تشکیل شده. در ساختار یکی از شرکت های زیر می باشند: شرکت های سهامی، شرکت های نسبی، شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط و تعاونی.

طبقه بندی شرکت ها بر اساس طرز تشکیل شرکت ها

شرکت های عملی که ممکن است ظاهرا مخفی باشند و شرکت هایی به شمار می روند که در عمل وجود دارند. بدون انکه به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت در آمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند.

طبقه بندی شرکت های تجاری بر اساس موضوع

شرکت ها را از این لحاظ می توان با شرکت های تجارتی از حیث موضوع و تجارتی با شکل تقسیم کرد. در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است .نوع اول شرکت هایی که موضوع آنها تجارتی است. یعنی بر ای آن که بتوانند تشکیل شوند باید به امور تجارتی بپردازند.

طبقه بندی شرکت بر اساس صاحبان سرمایه

ازاین لحاظ شرکت ها به دو نوع شرکت های دولتی و خصوصی تقسیم می شوند. طبقه بندی شرکت های تجاری در این بخش بسیار مهم است. در تمامی کشورهای دنیا چه کشورهایی با ماهیت سوسیالیستی و چه کشورهایی دارای اقتصاد باز شرکت هایی وجود دارند که اساس تاسیس آنها منافع عمومی می باشد. در این نوع شرکت ها گاه خود دولت به عنوان سرمایه گذار بخشی از سرمایه را وارد شرکت می کند و در برخی موارد هم خود دولت آورنده تمامی سرمایه می باشد. زمانی هم این شرکت ها به مصادره دولت در می آید و مالکیت و کنترل آن در اختیار دولت قرار می گیرد.

تابعیت شرکت ها

در مورد این شرکت ها می توان گفت شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی انها در ایران باشد ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. که در طبقه بندی شرکت های تجاری بسیار ویژه است. البته این کته لازم به ذکر است که هر گاه شرکتی در خارج تاسیس گردد اما مرکز آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می گردد.

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت ثبت تیرگان‌ ما در ارتباط با طبقه بندی شرکت های تجاری برای ثبت شرکت ویژه صحبت کردیم. امت نکته آخر و مهم این که در مورد بانک ها اگر بانکی بیش از 40 درصد سرمایه آن به اتباع خارجی تعلق داشته باشد آن بانک خارجی محسوب می گردد.  و دیگر  این که در مورد  شرکت ها احتیاج به راهنمایی و مشاوره داشته باشید بهتر است که با کارشناسان حقوقی ما در مؤسسه حقوقی تیرگان ثبت مشورت نمایید.

بازگشت به بالای صفحه