رد کردن لینک ها

نکات مهم درباره شرکت های بدون فعالیت

نکات مهمی وجود دارد که شرکت ها چه فعال باشند و چه  بدون فعالیت بایستی به آن توجه کنند تا مشمول جرائم مالیاتی نگردند. گاهی شرکت ها ثبت و تاسیس می شوند ولی از لحاظ بانکی حسابشان هیچگونه گردش مالی ندارد. چنین شرکت هایی شامل عدم فعالیت می شوند و یا شرکت های بدون فعالیت نامیده می شوند. در ادامه و در مقاله پیش رو از وب سایت ثبت تیرگان و در راستای ثبت شرکت ها در مورد نکات مهم درباره شرکت های بدون فعالیت توضیحاتی خواهیم داد.

نکات مهم درباره شرکت های بدون فعالیت

مقصود ما بررسی نکته های مهم درباره شرکت های بدون فعالیت می باشد. از این رو باید مهم ترین موارد را بررسی کنیم. اما این نکات عبارتند از:

عدم فعالیت شرکت و دفتر تجاری

پس از ثبت شرکت مشخصات از طریق اداره ثبت شرکت ها به اداره دارایی گزارش داده می شود. بنابراین بایستی این نکته را در نظر گرفت که عدم فعالیت یک شرکت هرگز به معنی عدم تشکیل پرونده مالیاتی نمی باشد.

اشخاص حقوقی جهت ثبت فعالیت ها و رویدادهای مالی خود نیازمند پلمپ دفاتر تجاری( یک جلد دفتر روزنامه، یک جلد دفتر کل) هستند. این مراکز پس از پایان مرحله ثبت شرکت به درخواست شرکت اداره ثبت شرکت ها پلمپ می شود. سپس هر سال به شرکت داده می شود. عدم دریافت دفاتر پلمپ شده موجب می گردد جریمه علی الراس شامل شرکت گردد و امکان دریافت دفتر جدید و پلمپ شده در سال جدید وجود ندارد.

گزارش معاملات و فعالیت های شرکت

یکی از نکات مهم درباره را در این قسمت بیان می کنیم. در صورت عدم فعالیت از هرگونه خرید و فروش برای اعضا به نام شرکت خودداری گردد. زیرا احتمال گزارش رف معامله وجود دارد.

READ  رتبه بندی انفورماتیک

اظهارنامه های ارزش افزوده به صورت صفر در زمان مقرر باید تحویل شوند. در صورتی که در اساسنامه قید آورده نقدی در حساب بانکی اعلام گردیده در اظهار نامه عملکرد نیز این موضوع بایستی قید گردد.

گزارش معاملات و فعالیت های شرکت

بایستی به این نکته توجه داشته باشید که که حتی خرید یک نرم افزار حسابداری نیز جزو فعالیت شرکت به حساب می آید. موجب می گردد تا گزارش عدم فعالیت شرکت از طرف شما مردود اعلام گردد. این مسئله یکی از نکات مهم درباره شرکت های بدون فعالیت است.  به این نکته توجه داشته باشید که عدم فعالیت در مورد ماه ها و سال های گذشته بوده و به سال های مالی بعد مربوط نمی شود. بنابراین فقط می توان دوره قبلی عدم فعالیت را به اداره دارایی گزارش نمود و مشمول قانون عدم فعالیت شرکت شد.

جهت اعلام عدم فعالیت شرکت حتما از طریق اداره دارای تشکیل پرونده دهید. بدون این کار عدم فعالیت معنایی نخواهد داشت.

قوانین و مقررات عدم فعالیت شرکت

این گزینه را می توان به عنوان نکات مهم درباره شرکت های بدون فعالیت دانست. جهت عدم فعالیت شرکت تحویل دفاتر مالی پلمپ شده و اظهار نامه الزامی می باشد. پس همواره در تهیه دفاتر مالی در زمان مقرر دقت نمایید.

لزوما عدم فعالیت شرکت بایستی در مهلت( 4 ماه اول سال مالی بعد) اعلام شود. در غیر این صورت شرکت باید جریمه مالیاتی پرداخت کند. به همه تاریخ های خرید توجه شود. چرا که خرید تجهیزات هر چند جزئی برای انجام فعالیت در سال مالی بعد جزو فعالیت ها محسوب می گردد. حتی درصورت عدم فعالیت اشخاص حقوقی موظف به دریافت دفاتر قانونی تشکیل پرونده مالیاتی وکد اقتصادی هستند.

READ  ثبت شرکت مترجم رسمی | تعریف دارلترجمه + شرایط دریافت مجوز

یکی از نکات مهم درباره شرکت های بدون فعالیت را در این قسمت ارائه می کنیم.  برای تحویل اظهارنامه عدم فعالیت شرکت بایست قبلا تشکیل پرونده دارایی داده باشید. یک بار تحویل اظهارنامه عدم فعالیت برای کل دوره فعالیت یک شرکت کافی نبوده و اظهارنامه عدم فعالیت هرشرکت بایستی هر سال به صورت جدا گانه به دارایی اعلام گردد.

سخن آخر

در این مقاله از ثبت تیرگان ما به بررسی نکات مهم درباره شرکت های بدون فعالیت پرداختیم. این نکات برای افرادی که قصد فعالیت های مختلفی را دارند و یا به تاسیس پرداخته اند اهمیت زیادی دارد. اما  نکته آخر این که موسسه تیرگان ثبت آمادگی آن را دارد تا با همکاری مشاوران و کارشناسان حقوقی خود در مورد شرکت های بدون فعالیت با شما همکاری نموده و اظهارنامه های مربوطه را در موعد مقرر تنظیم وبه اداره دارایی تقدیم کند تا شامل حریمه های احتمالی نگردید.

بازگشت به بالای صفحه