رد کردن لینک ها

ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

در جامعه امروز شرکت های زیادی در زمینه های مختلف تجاری فعالیت می کنند. این شرکت ها در قالب های متنوعی فعالیت می کنند. شرکت های تعاونی نوعی از این شرکت ها هستند که در زمینه های خاص خود فعالیت دارند. در مقاله پیش رو از وب سایت ثبت تیرگان در مورد ثبت شرکت تعاونی کشاورزی توضیحاتی خواهیم داد.

شرکت تعاونی کشاورزی

شرکت تعاونی کشاورزی نوعی شرکت تعاونی خاص می باشد که عضویت در این تعاونی ها خاص افرادی خواهد بود که به نوعی به فعالیت کشاورزی مرتبط باشند. بر این اساس شرکت تعاونی کشاورزی را باید تعاونی نامید که اعضای آن به عنوان کشاورز شناحته می شوند. یا با فعالیت کشاورزی به نوعی در ارتباط مستقیم هستند. شرکت تعاونی کشاورزی در ردیف شرکت های تولیدی، توزیعی و حتی اعتباری شناخته می شود. به همین دلیل در بسیاری از مواقع تعاونی کشاورزی ممکن است به خدماتی برای برطرف کردن نیازهای شرکت های تولیدی، بسته بندی و یاصنعتی مرتبط به حوزه کشاورزی در منطقه مورد نیاز بپردازد و ماهیت آن عمدتا شرکت تعاونی کشاورزی توزیعی می باشد.

تعریف شرکت تعاونی کشاورزی شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل گردیده. هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان طبق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود. از نکات مهم در مورد شرکت های تعاونی این است که تعداد اعضای آن نباید کمتر از 7 نفر باشد.

ثبت شرکت تعاونی

در مورد ساختار کلی شرکت تعاونی در هر قالبی که ثبت گردد حتی در قالب خصوصی و عمومی عمدتا به صورت شرکت سهامی می باشد. به همین دلیل ممکن است به صورت شرکت تعونی کشاورزی بصورت عام و یا خاص باشد. میزان سهام و نوع سهام تعیین کننده خاص و یا عام بودن شرکت می باشد. به همین دلیل بایستی بگوییم:

حداقل عضو شرکت تعاونی بایستی 7 نفر باشد. البته واضح است که این تعداد بیشتر می باشد اما اگر از 7 نفر کمتر باشد این شرکت منحل می گردد.

ثبت شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی هر نفر فقط حق یک رای را دارا می باشد. حتی اگر مقدار سهام آورده دارای بیشترین میزان باشد.

در شرکت تعاونی این مسئله الزامی است که سالیانه حداکثر 5  درصد به عنوان اندوخته یا سرمایه شرکت به عنوان ذخیره قانونی و 4 درصد نیز به عنوان تعاون و آموزش در حساب شرکت واریز گردد. همچنین شرکت های تعاونی این حق را دارند که نیمی از ذخیره قانونی شرکت را برای افزایش شرکت در نظر بگیرند.

برای ثبت تعاونی کشاورزی دریافت مجوز از اداره جهاد کشاورزی الزامی می باشد و شرط دریافت مجوز نیز به این صورت می باشد که هیئت رئیسه شرکت تعاونی کشاورزی شرایط لازم را داشته باشند.

مراحل ثبت

برای ثبت شرکت تعاونی کشاورزی باید مراحل زیر را طی کنید:

 • مشخص شدن شرکاء و یا سهام داران و عقد تفاهم نامه ای بین آنها
 • تعیین مقدار سهام و سرمایه شرکت تعاونی
 • معین کردن هویت شرکت تعاونی از نظر افراد
 • ارائه جواز از اداره تعاون استان برای تاسیس شرکت تعاونی
 • دریافت مجوز از اداره جهاد کشاورزی
 • تشکیل اولین جلسه مؤسسین شرکت موسوم به جلسه مجمع عمومی مؤسسین و تنظیم و تایید اساسنامه و تنطیم اظهارنامه و تایید آن توسط کلیه اعضا. در عین حال لازم است افراد هیئت مدیره و هیئت رئیسه نیز که سه نفر هستند معین شوند.
 • تشکیل اولین جلسه هییت مدیره و مشخص کردن سمت ها و مسئولیت ها
 • تحویل تقاضانامه به جهت ثبت شرکت تعاونی کشاورزی به اداره ثبت شرکت ها به روش برخط
 • بررسی و تایید درخواست مدارک
 • ارائه اصل مدارک و پرداخت هزینه های ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
 • ثبت شرکت تعاونی در دفاتر ثبت
 • آگهی روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ثبت شرکت تعاونی کشاورزی
 • ثبت پایانی شرکت در اداره مربوطه
 • دریافت کد اقتصادی باثبت نام در اداره مالیاتی

مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

این مدارک عبارتند از:

 • صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که در آن اعضا هییت مدیره مشخص شده باشند و مدارک شرکت تایید شده باشد.
 • صورت جلسه اولین جلسه هیئت مدیره و مشخص شدن سمت ها در هیئت مدیره
 • اساسنامه شرکت با دو سند کپی از آن
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه همه افراد
 • دریافت مجوز از اداره تعاون استان
 • ارایه مدارک شناسایی کلیه اعضا اعم ازکارت ملی و شناسنامه و کپی از آن ها
 • ارائه سه قطعه عکس پرسنلی از هر یک از اعضا
 • اخذ و ارائه مجوز جهاد کشاورزی
 • ارائه دعوتنامه تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی
 • گواهی پرداخت تمام سرمایه تعریف شده برای شرکت تعاونی کشاورزی منطبق بر اساسنامه
 • ارائه لیستی از سهام داران به همراه میزان سهام آنها و آدرس و مشخصات شان
 • تعیین افراد دارای امضاء مجاز در شرکت
 • سند تعهد و پذیرش مسئولیت به گونه ای کتبی به وسیله مدیران انتخاب شده

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت ثبت تیرگان ما به بررسی روند ثبت شرکت تعاونی کشاورزی پرداختیم. اما نکته پایانی این که مؤسسه تیرگان ثبت آمادگی خود را دارد که با حضور کارشناسان حقوقی خود شما را در جهت دریافت ثبت شرکت تعاونی کشاورزی از طریق قانونی یاری نماید.

بازگشت به بالای صفحه