رد کردن لینک ها

اقرارنامه مدیران و بازرسان

تمامی شرکت ها و مؤسسات تجاری و خدماتی ملزم به انتخاب رئیس برای شرکت خود هستند . بعد از انتخاب و قبول سمت از سوی مدیر بایستی اقرارنامه ای را امضا کنند که بر اساس آن مدیرعامل شرکت اعلام می کند که ممنوعیت های اعلام شده را ندارند و توانایی قبول سمت را دارا می باشند. با توجه به این مقدمه در مقاله پیش رو از ثبت تیرگان در مورد اقرارنامه مدیران و بازرسان در روند ثبت شرکت توضیحاتی خواهیم داد.

اقرارنامه مدیران و بازرسان

ثبت شرکت ها قوانین و مقررات خاص خود را دارد. زمانی که شرکتی در آستانه ثبت قرار می گیرد نیاز به مدیریت دارد. در این میان هر مدیری باید شرایط مربوط به قوانین ارائه شده را نیز بررسی نماید. یکی از این موارد بررسی اقرارنامه مدیران و بازرسان می باشد. ما در این مقاله از ثبت تیرگان این اقرارنامه ها را در بخش های مختلف بررسی می کنیم.

اقرارنامه مدیران شرکت به چه معنی است؟

شاید فکر کنید همانگونه که اساسنامه و اظهارنامه جزوی از اسناد شرکت می باشد سند دیگری به نام اقرارنامه نیز وجود دارد. اماین چنین سندی یعنی اقرارنامه مدیران و بازرسان وجود ندارد. در حقیقت اقرارنامه مدیران متنی می باشد که در صورت جلسه ثبت سرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود نوشته می شود. در آن اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل اقرار می کنند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های قانون تجارت نیستند.

اقرارنامه بازرسان به چه معنی است؟

هدف ما در این مقاله بررسی اقرارنامه مدیران و بازرسان است. در شرکت های سهامی خاص علاوه بر اقرارنامه مدیران،  اقرارنامه بازرسان نیز وجود دارد. در این اقرارنامه افرادی که به عنوان بازرسان انتخاب شده اند علاوه بر این که اقرار می کنند سوء پیشینه کیفری ندارند و مشمول ممنوعیت های قانون تجارت نمی باشند بایستی اقرار کنند که هیچ گونه نسبت نسبی و یا سببی با شخص مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره ندارند. خودشان یا همسرشان هیچ گونه حقوقی از مدیر عامل یا دیگر اعضای هیئت مدیره دریافت نمی کنند.

اقرارنامه بازرسان به چه معنی است؟

مدیران شرکت چه کسانی هستند؟

در هر شرکتی افرادی بایستی امور اداری شرکت را بر عهده بگیرند. اصطلاحا به آنان هیئت مدیره می گویند. در ابتدای تاسیس هر شرکت تجاری و یا خدماتی، مجمع عمومی مؤسس تشکیل می شود تا نسبت به امور بعدی شرکت تصمیم گیری کنند. در این مرحله اقرارنامه مدیران و بازرسان نیز اهمیت دارد. اما از جمله این تصمیمات که پس از برگزاری مجمع عمومی گرفته می شود انتخاب اعضای هیئت مدیره می باشد.

نمونه اقرارنامه مدیران

در این بخش برای درک بهتر اقرارنامه مدیران و بازرسان یک نمونه از متن اقرار نامه مدیران شرکت با مسئولیت محدود جهت آگاهی و اطلاع شما عزیان آورده می شود:

ریاست محترم اداره ثبت کل شرکتها و مؤسسات غیر تجاری  با سلام احتراما در خصوص شرکت در شرف تاسیس……… ( با مسئولیت محدود) به استحضار می رساند تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نیستند. ممنوعیت های مندرج در اصل141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای هیچ کدام از افراد هیئت مدیره صحیح نیست.

با امضأ ذیل این برگه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی شرایط بالا را اعلام می کنیم. همچنین مدیر عامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمولم منوعیات مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 126 قانون تجارت نمی باشد. با امضاء پایین این برگه با تایید مفاد قبولی سمت را اعلام می کند. تاریخ تنظیم، نام و نام خانوادگی و امضاء تمام شرکاء.

نمونه متن اقرارنامه بازرسین در شرکت سهامی خاص

در این بخش و در راستای اطلاع از اقرارنامه مدیران و بازرسان به بررسی نمونه ای دیگر می پردازیم.

بازرس(بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت ثبت تیرگان ما به بررسی اقرارنامه مدیران و بازرسان پرداخته ایم. اما نکته آخر این که برای کلیه امور مربوط به ثبت شرکت و ثبت اقرارنامه مدیران و بازرسان در تمامی قالب شرکت ها موسسه تیرگان ثبت آمادگی خود را برای خدمت رسانی به شما عزیزان اعلام می نماید.

بازگشت به بالای صفحه