رد کردن لینک ها

ثبت شرکت تک مدیره

در هنگام ثبت شرکت ها این اداره امکانات گوناگونی را برای افراد فراهم کرده است که باعث می گردد افراد به سمت ثبت شرکت سوق پیدا کنند. اما همانگونه که مطلع هستید برای ثبت شرکت به حداقل دو یا سه نفر شریک نیازمند هستیم. این در حالی است که برخی از افراد می خواهند مدیریت شرکت تنها در اختیار خودشان باشد. به این معنا که تمایل دارند جایگاه هیئت مدیره و مدیرعامل را در دست خود داشته و مدیریت تک نفره داشته باشند. در مقاله پیش رو از وب سایت ثبت تیرگان به موضوع ثبت شرکت تک مدیره پرداخته و در مورد آن توضیحاتی را خدمت شما عزیزان خواهیم داد.

شرکت در تعریف عمومی

شرکت به معنی شریک شدن دو یا چند نفر به منظور رسیدن به اهدافی است که برای رسیدن به آن دور هم جمع شده اند و شرکت را تاسیس نموده اند.  بنابراین تعریف شرکت با ثبت در اداره ثبت شرکت ها جنبه قانونی به خود می گیرد. از جمله امتیازات و مزیت های ثبت شرکت این است که می توانید از این طریق از اهلیت، اقامتگاه و دارایی مستقل یا به عبارت بهتر داشتن همین شخصیت حقوقی مستقل دفاع کنید.

به عبارت دیگر در برخی از شرکت ها دارایی مستقل می باشد چرا که شرکت با توجه به دارایی خود بایستی پاسخگوی بدهی های شرکت نیز باشد. افراد د رخارج از شرکت مسئولیتی برای پرداخت بدهی شرکتی ندارند. در نتیجه و با توجه به توضیحات داده شده برای تشکیل شرکت حداقل به دو نفر شریک احتیاج است تا رسمیت پیدا کند. در نتیجه و در ظاهر امکان تشکیل و ثبت شرکت تک مدیره وجود ندارد.

READ  حقوق شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تک مدیره

در قانون تجارت از هفت نوع شرکت به عنوان شرکت تجاری نام برده شده است که هر کدام در قالب ویژه و خصوصیات تجاری خود را دارند. البته موسسات غیرتجاری بهترین گزینه برای ثبت شرکت تک مدیره می باشد. برای رسیدن به ثبت شرکت تک مدیره شما بایستی شرکت خود را با حداقل دو نفر شریک و به صورت قانونی تشکیل دهید و درصد شراکت خود را 99 درصد به 1 درصد تقسیم کنید.

شرکت تک مدیره

در این صورت فردی که سهام بیشتری از شرکت را در دست دارد خود را به عنوان رئیس هییت مدیره.. و مدیر عامل شرکت قرار می دهد. بدین ترتیب تمام مسئولیت های شرکت از جمله عقد قراردادها و امضای چک و سفته. و غیره تنها به وسیله او رسمیت می یابد و با امضای او معتبر می شود. در نتیجه می توان گفت ثبت شرکت با مالکیت یک نفر وجود خارجی ندارد. اما چون از طریق بالا عمل گردیده است. می توان به عنوان شرکت و به صورت قانونی فعالیت نمود.

شرکت تک نفره و قوانین شرکت های دیگر

برای ثبت شرکت تک مدیره باید حالت های مختلف را بررسی کرد. یک حالت دیگر نیز وجود دارد. این مدل شرکت تک نفره است. در قانون تجارت حداقل تعداد شرکا به عنوان یکی از ویژگی های مهم هر شرکتی بیان گردیده که به شرح زیراست:

  • حداقل دو شریک: شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت غیر مختلط سهامی
  • با حداقل سه شریک: شرکت سهامی خاص و شرکت مختلط سهامی
  • حداقل 5 شریک شرکت سهامی عام
  • با حداقل 7 شریک برای شرکت تعاونی مصرف و تولید
READ  پلمپ دفاتر شرکت تازه تاسیس

با توجه به ویژگی ها و مطالب گفته شده سوال مهم این است که امکان شرکت تک نفره وجود دارد یا خیر؟ اگر با موازین و مقررات بالا پیش بروید خیر این امکان وجود ندارد. اما با توجه به این که درحقوق ایران می توان مواردی را به شرکت تک نفره تعبیر کرد شرایطی موجود است. در واقع می توان به ثبت شرکت تک مدیره پرداخت. دو مورد عبارتند از:

ثبت شرکت دولتی

دولت یک شخصیت حقوقی مستقل محسوب می شود. بنابراین شرکت هایی که 100 درصد سهام آن متعلق به دولت است شرکت تک نفره محسوب می شود.

شرکت های پدر فرزندی

در جایی که پدر فرزندی که اهلیت قانونی ندارند با یکدیگر اقدام به تاسیس شرکت کنند این مورد مصداق شرکت تکنفره می شود. چرا که پدر ولی فرزند صغیر خود می باشد و گویی شرکت را یک نفره اداره می کند. به عبارت دیگر پدر علاوه برشریک بودن در شرکت، از طرف فرزند خود نیز تحت عنوان  ولایت نیز شریک محسوب می شود.

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت ثبت تیرگان ما به بررسی ثبت شرکت تک مدیره پرداختیم. اما نکته پایانی این که ثبت شرکت های تک نفره پیچ و خم ها و قوانین خاص خود را دارد. بنابراین بخاطر راحتی کار موسسه تیرگان ثبت آمادگی کامل دارد تا ضمن مشاوره با حضور کارشناسان خود شما را در این راه همراهی کند.

بازگشت به بالای صفحه