رد کردن لینک ها

تغییر حق امضا در شرکت ها

در دنیای تجارت و اقتصاد امروز شرکت ها نقشی اساسی را بازی می کنند. دوران تجارت که بازرگانی سنتی دیگر رو به پایان است، بیشترین سود ها را شرکت هایی می برند که با برنامه ریزی وارد دنیای تجارت می شوند. شرکت ها نیز بنا بر نوع ساختار دارای هیئت مدیره هستند و برای انجام امور اداری و کارهای حقوقی با رای هییت مدیره شخصی را به عنوان نماینده شرکت و دارای حق امضاء انتخاب می کنند. در مقاله میش رو از وب سایت تیرگان ثبت به مسئله حق امضا و تغییر حق امضا در شرکت ها خواهیم پرداخت و در این مورد توضیحاتی خواهیم داد.

مفهوم حق امضا در شرکت ها یعنی چه؟

در این مورد بایستی بگوئیم زمانی که شرکتی تاسیس می گردد شخصیت حقوقی شکل می گیرد. این شخصیت محل اقامت، دارایی و توانایی های خاص خود را دارد. یک شرکت این توانایی را دارد که تعهداتی را قبول کند. مثلا وام بگیرد و خود را متعهد به پرداخت اقساط آن کند یا ملک خود را اجاره داده و ماهیانه اجاره بها دریافت کند. در این میان بایستی این نکته را در نظر داشته باشیم که یک شرکت چگونه می تواند دست به این اقدامات بزند. نماینده یک شرکت چطور دارای اختیار شناخته می شود.

برای این کار لازم می باشد که شرکت یک نماینده قانونی داشته باشد تا با اختیار بتواند این تعهدات را بپذیرد. این نماینده با توجه به اساسنامه و در ادامه صورت جلسه هیئت مدیره از میان اعضا هیئت مدیره انتخاب خواهد شد. در نتیجه در یک تعریف جامع می توانیم بگوییم حق امضا اختیارات یکی از افراد عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت برای پذیرش تعهدات و واگذاری امور به سایرین می باشد. این در حالی است که تغییر حق امضا در شرکت ها هم قوانین و مقررات خاص خود را دارد.

شرایط لازم برای مفهوم حق امضا

این شرایط عبارتند از:

 • شرکت بدهی مالیاتی نداشته باشد.
 • هییت مدیره بدهی مالیاتی نداشته باشند.
 • تغییرات سابق شرکت ثبت روزنامه رسمی شده باشد.
 • دو نسخه از صورت جلسه تعیین حق امضاء که به تصویب هییت مدیره رسیده باشد.
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه تمامی سهامداران شرکا
 • وکالت نامه وکیل دادگستری برای مراجعه به اداره و پیگیری تا دریافت اصل آگهی

راه های مختلفی که تعیین حق امضا برای دیگران در شرکت قائل می شویم؟

تغییر حق امضا در شرکت ها مولفه های بسیاری را دربر می گیرد. تعیین حق امضا برای دیگران هم ار روش های مختلفی صورت می گیرد. این راه ها عبارتند از:

 • یکی از اعضا هیئت مدیره که اصولا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هستند صاحب حق امضا می باشند.
 • گاهی چند نفر از افراد هیئت مدیره این حق امضا را دارند. پس لازم است همراه با هم مدارک را امضا نمایند یا هر کدام که امضا کنند برای اثربخشی آن کفایت دارد.
 • در بعضی از مواقع بخشی از مدارک و اسناد با حق امضأ مدیران متفاوتی اثر بخش می شود.

راه های مختلفی که تعیین حق امضا برای دیگران در شرکت قائل می شویم؟

حق امضا در شرکت دارای چند بخش می باشد؟

این حق امضا دارای دو بخش است که عبارتند از:

 • حق امضاء چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی.
 • حق امضا اوراق عادی و اداری.

اختیارات هر دو مورد گفته شده را می توان به صورت جداگانه یا متفقا و منفردا بر عهده شخص یا اشخاص در شرکت گذاشت. نکته آخر و توصیه مهم ما به شما این است که کلیه امور ثبتی مربوط به شرکت را به کارشناسان حقوقی ما در تیرگان ثبت بسپارید تا ضمن انجام کارها از طریق قانون خیالی آسوده نسبت به انجام کارها داشته باشید.

مسئولیت های دارنده امضا مجاز

تغییر حق امضا در شرکت ها شامل اشخاصی است که این حق را دارند. دارنده یا دارندگان حق امضا مجاز در شرکت مسئولیت های بیشتر و چالشی تری دارند.. به طوری که عمده مسئولیت دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت به شرح زیر می باشد :

 • مسئولیت مدنی و کیفری در مقابل شرکا و سهامداران شرکت نسبت به اوراق تعهد آوری که امضاء کرده اند.
 • پاسخگویی در مراجع قانونی حقوقی و کیفری در برابر دعواهایی که به سود یا ضرر شرکت در نتیجه اسناد تعهدآور اقامه دعوی شده است.
 • مسئولیت تضامنی با شرکت در مقابل چک های صادر شده با امضای آنها
 • دارای مسئولیت کیفری با شرکت در مقابل اتهامات و تعقیبات شرکت طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی
 • مسئولیت تضامنی در مقابل قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده جهت مالیات های عقب افتاده

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت ثبت تیرگان ما به بررسی تغییر حق امضا در شرکت ها پرداختیم و قوانین مربوط به آن را بررسی نمودیم. اگر در مسیر ثبت شرکت و یا مسئولیت های مربوط به تغییر امضا نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید کارشناسان ما در این راه یاری دهنده شما هستند.

بازگشت به بالای صفحه