رد کردن لینک ها

انحلال شرکت سهامی خاص

شرکت ها چه به صورت تجاری و چه به صورت غیر تجاری( مانند مؤسسات) به ثبت رسیده باشند ممکن است به هر دلیلی په اختیاری و چه اجباری بخواهند به فعالیت خود پایان دهند. انحلال هر شرکتی در واقع تنظیم صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در قالب مجمع عمومی و اعلام انحلال رسمی می باشد. در ادامه و در مقاله پیش رو از تیرگان ثبت پیرامون انحلال شرکت سهامی خاص توضیحاتی را ارائه خواهیم داد.

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می شود که تمامی سرمایه آن منحصرا به وسیله تاسیس کنندگان شرکت تامین می گردد. چون تشکیل شرکت سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام می باشد. در ادامه ما به بررسی شرایط انحلال شرکت سهامی خاص می پردازیم.

تشکیل شرکت سهامی خاص

قانون برای تشکیل شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای در نظر گرفته که عبارتند از :

تهیه و امضای اساسنامه

سهامداران و شریکان شرکت سهامی خاص لازم است انفرادی و یا از طریق وکیل اساسنامه شرکت را امضاء کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضرورتی ندارد.

تامین سرمایه برای شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال معادل یکصد هزار تومان است که بایستی تماما تعهد شود و 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.

انتخاب مدیران و بازرسان

شرط دیگر تاسیس شرکت سهامی خاص انتصاب مدیران و بازرسان شرکت است که این کار لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شوند. مدیران و بازرسان شرکت بایستی بر طبق قانون به صورت کتبا قبول سمت کنند.

دلایل اصلی انحلال شرکت های سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص به دلایل مختلفی صورت می گیرد. هر کدام از این دلالی نیز در مسیر خاصی شما را پیش می برند. این دلایل عبارتند از:

دلایل اصلی انحلال شرکت های سهامی خاص

عدم امکان انجام موضوع فعالیت

در بعضی موارد انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده غیر ممکن می شود و یا موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده غیر ممکن می شود یا موضوعی که قرار است انجام دهد به اتمام می رسد. در این مسیر است که انحلال شرکت صورت می گیرد. به عبارتی نمی توان فعالیت های مربوط که از ابتدای ثبت شرکت مشخص شده بود را به پیش برد.

انقضاء مدت یکی از گزینه های انحلال شرکت سهامی خاص

ممکن است یک شرکت برای زمان مشخصی تشکیل شده باشد. در صورتی که آن مدت سپری شود کار شرکت نیز به اتمام می رسد.

تصمیم همه شرکا

اگر همه شریکان در لغو قرارداد تاسیس شرکت هم نظر باشند این کار امکان پذیر است. دقت داشته باشید که رضایت همه شرکا در این مسیر اهمیت زیادی دارد. از این رو حتی اگر یکی از شریکان هم برای انحلال نظر مثبتی نداشته باشد، این کار صورت نمی گیرد.

منتفی شدن تعدد شرکا و سهامداران

هرگاه امکانی فراهم شود که تنها یک شریک در شرکت حضور داشته باشد فعالیت شرکت بطور طبیعی پایان خواهد یافت.

در صورت ورشکستگی

یکی از مواردی که منجر به انحلال شرکت سهامی خاص می شود، ورشکستگی است. هر زمان شرایطی فراهم شود که یک شرکت از پرداخت وجوهی که بر گردن دارد برنیاید ورشکستگی اتفاق می افتد. طبق مقررات از زمان صدور حکم ورشکستگی، شرکت حق دخالت در فعالیت های داخلی خود را ندارد. پس حتما در شرایط ورشکستگی انحلال نیز اتفاق می افتد.

مدارک لازم جهت انحلال شرکت سهامی خاص

برای انحلال شرکت سهامی خاص بایستی مدارکی را مهیا و آن ها را ارائه نمود. مدارک مورد نیاز جهت انحلال این مدل از شرکت ها عبارتند از:

  • تنظیم صورت جلسه انحلال ( این صورتجلسه حتما بایستی دارای امضای تمامی اعضا و مدیر تسویه باشد).
  • کپی مدارک شناسایی مدیر تسویه ( اگر جزو شرکا نباشد).
  • اصل آخرین روزنامه رسمی که آگهی های مورد نظر در آن منتشر می شوند.
  • اصل آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مبنی بر دعوت از شرکاء برای شرکت در مجمع فوق العاده( درصورتی که برخی از سهام داران در دسترس نباشند).

سخن آخر

در این مقالهداز وب سایت تیرگان ثبت ما به بررسی انحلال شرکت سهامی خاص پرداختیم. به علت پیچیدگی مسیر ثبت و انحلال شرکت ها موسسه تیرگان ثبت آمادگی خود را اعلام کرده و در تمامی مراحل ضمن برخورداری از مشاوره کارشناسان حقوقی شما را در سایر موارد مربوط به ثبت شرکت راهنمایی می کند.

بازگشت به بالای صفحه