رد کردن لینک ها

تبدیل شرکت ها به یکدیگر

در خیلی از موارد سهامداران،  شرکاء و هیئت مدیره تصمیم به تغییر شرکت می گیرند. شرکاء در زمان آغاز تاسیس شرکت سعی می کنند با در نظر گرفتن خصوصیات هر یک از انواع شرکت های تجاری یا خدماتی و مقایسه آن با نیاز ها و پتانسیل مورد احتیاج خود برای تاسیس شرکت اقدام کنند. در خیلی موارد موسیسن شرکت در میانه راه به این نتیجه می رسند که شرکت در حال فعالیت مطابق با نیازهای آنها نیست و یا خواست و اهداف را بر آورده نمی کند. بنابراین تصمیم به تغییر شرکت می گیرند. در ادامه و در مقاله پیش رو از وب سایت ثبت تیرگان به این مسئله پرداخته و در مورد تبدیل شرکت ها به یکدیگر توضیحاتی خواهیم داد.

شرط تبدیل شرکت ها به یکدیگر

یکی از مهمترین و اصلی ترین علت هایی که بسیاری از سهام داران و شرکاء اصلی شرکت تصمیم می گیرند تا شرکت خود را تبدیل کنند جلوگیری از انحلال شرکت و خودداری از تشکیل مجدد یک شرکت می باشد. چرا که تشکیل و ثبت شرکت جدید نیازمند طی مراحل اداری و تشریفات قانونی می باشد. برای تبدیل یک شرکت ابتدا بایستی جواز تاسیس آن مورد تایید باشد. البته در این رابطه هیچ قائده و قانونی مکتوب نشده است.

بر اساس ماده 278 لایحه قانونی ، شرکاء می توانند شرکت سهامی خاص را به سهانی عام و بر اساس ماده 135 قانون تجارت می توانند شرکت تضامنی را به شرکت سهامی تبدیل کنند. در صورتی که تمامی شرکاء دو مورد موضوع تبدیل شرکت دارای رای و نظر یکسان باشند می توانند هر شرکتی را در هر قالبی که بخواهند به شرکت دیگری در قالب دیگری تبدیل کنند.

اگر تمام شرکاء در مورد موضوع تبدیل شرکت ها به یکدیگر دارای رای و نظر یکسان باشند می توانند هر شرکتی را که بخواهند به شرکت دیگری تبدیل کنند. در این رابطه کار آنان خلاف قانون نیست. زمانی که شرکت تبدیل می شود ممکن است موجب تغییراتی در تعهدات شرکاء باشند و به همین دلیل رضایت همه آنها برای تبدیل شرکت ضرورت پیدا می کند. در عین حال تبدیل شرکت به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل با شرکت قرارداد داشته اند لطمه ای وارد نمی کند.

نحوه تبدیل شرکت

تبدیل شرکت ها به یکدیگر تنها با تصمیم گیری انجام نمی شود. بلکه بایستی تمامی شرایط و وضعیت شرکت نیز مدنظر قراربگیرد. اگر چه در بیشتر موارد تبدیل شرکت بر اساس رای و نظر شرکاء صورت می گیرد. اما در برخی موارد این تبدیل شرکت امری اجباری می شود. در این رابطه مجری قانون در مورد تبدیل اجباری شرکت نیز حکم صادر کرده است.

نحوه تبدیل شرکت

بر همین اساس ماده 5 لایحه قانونی مقرر داشته است که سرمایه شرکت سهامی عام یا خاص به هر دلیلی از حد مشخص شده خود کمتر شود شرکای این شرکت ها باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه شرکت تا میزان حداقل مقرر اقدام کنند. در غیر این صورت تبدیل شرکت ها به یکدیگر امری ضروری می باشد. در صورتی که شرکا برای افزایش سرمایه یا تبدیل آن به انواع شرکت دیگر اقدامی نکنند هر کدام از ذینفع ها می توانند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کنند.

انواع تبدیل شرکت

تبدیل شرکت ها به یکدیگر انواع گوناگونی دارد که در ادامه به مدل های مختلف آن می پردازیم.

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

بر اساس ماده 278 لایحه قانونی، برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام بایستی چهار شرط پذیرفته و اجرا گردد. این شرایط عبارتند از:

  • افزایش سرمایه
  • اصلاح و تنظیم اساسنامه
  • گذشتن دو سال از تاریخ تاسبس و تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص
  • تصویب دو ترازنامه شرکت سهامی خاص

در این صورت دارندگان شرکت می توانند برای تبدیل شرکت سهامی خاص به نوع عام اقدام کنند.

تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص

همانطور که اشاره شد تبدیل شرکت ها به یکدیگر قوانین خاص خود را دارد. برای تبدیل شرکت سهامی عام به خاص در قانون تجارت هیچ حکمی صادر نشده است. در این رابطه میان حقوقدانان درباره مجوز اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از حقوقدانان معتقدند که اگر شرکت سهامی عامی خواهد به شرکت سهامی خاص تبدیل گردد بایستی ابتدا منحل گردد. سپس سهامداران آن برای تشکیل شرکت سهامی خاص اقدام کنند. اما گروهی دیگر معتقدند تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص تنها با رعایت ماده 5 لایحه قانونی امکان پذیر است‌. چرا که مقررات این شرکت با قواعد امره و ضمانت اجرای مدنی و کیفری قانونگذار حمایت می شود.

سخن آخر

در این مقاله ما به بررسی تبدیل شرکت ها به یکدیگر پرداختیم. اما نکته آخر این که مؤسسه تیرگان ثبت آمادگی دارد در مورد تبدیل شرکت ها در قالب های گوناگون از طریق قانون با شما همکاری های لازم را نمایند. کارشناسان حقوقی ما آماده اند تا هم مشاوره و هم کارهای قانونی تبدیل شرکت را در اسرع وقت انجام دهند.

بازگشت به بالای صفحه