رد کردن لینک ها

نوشتن اساسنامه شرکت چگونه است ؟

تاسیس شرکت ها مراحل مختلفی دارد که بایستی انجام گردد. یکی از این مراحل استفاده از اساسنامه هر شرکت می باشد. در ادامه و در مقاله پیش رو از تیرگان ثبت در مورد اساسنامه شرکت ها توضیحاتی خواهیم داد. می خواهیم بدانیم که اساسنامه شرکت چیست؟ جهت کسب اطلاعات بروز در ارتباط با ثبت شرکت با ما همراه شوید. برای ثبت شرکت نیاز به اساسنامه قوی می باشد. در این زمینه می توانید با متخصصان ما در ارتباط باشید.

تعریف اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت عبارت است از نوعی سند برای به رسمیت شناختن حقوقی شرکت سهامی و خاص. نحوه تنظیم اساسنامه به این صورت است که در آن در خصوص مسائل خاص شرکت تصمیم گیری و تعیین تکلیف می گردد. این مسائل عبارتند از:

 • چگونگی اداره شرکت
 • روابط بین شرکاء
 • طرز کار شرکت

در متن اساسنامه شرکت در واقع اهداف، نحوه فعالیت و وظایف شرکت بیان می شود. بنابراین می توان گفت اساسنامه هر شرکت در واقع سندی است که به آن اعتبار می دهد. در آن خط مشی کلی شرکت، سرمایه اصلی شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضا شرکت و هیئت مدیره، مجامع عمومی و بازرسان شرکت، تعداد مدیران و نحوه انتخاب، مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استفاده نموده و یا محجور و معزول می شوند، معین می گردد.

همچنین کلیه مواد ان برای اعضا لازم الاجرا می باشد. همانگونه که در زندگی یک شخص حقیقی شناسنامه نشان دهنده هویت و اعتبار می باشد در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار می بخشد. در مورد معنی اساسنامه نیز می توان در یک جمله گفت که اساسنامه به معنی قوانینی و شرایطی است که برای تشکیل یک شرکت یا مؤسسه لازم می باشد.

نحوه نوشتن اساسنامه و بخش های مختلف آن

برای نوشتن اساسنامه شرکت ها ابتدا بایستی این مسئله را بدانیم که اساسنامه از چه بخش ها و قسمت هایی تشکیل می شود. نحوه ثبت اطلاعات این بخش ها به چه صورت می باشد که عبارتند از:

 • نام شرکت
 • موضوع شرکت به صورت واضح و روشن
 • مدت فعالیت شرکت
 • مکان اصلی شرکت و جایگاه شعبه های آن در شرایطی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجودنقدی و غیر نقدی آن
 • تعداد سهام بدون نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و هرگاه ایجاد سهام مورد نظر باشد
 • تعیین وجه پرداخت شده هر سهم و شرایط مطالبه بقیه اسمی هر سهم و زمانی که مطالبه شود که البته این وقت بیش از 5 سال نیست.
 • نحوه انتقال سهام با نام
 • طریقه تبدیل سهام با نام
 • روش تبدیل سهام با نام به سهام بدون نام و بر عکس
 • در صورت پیش بینی امکان صدور قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن
 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
 • مواقع و ترتیب دعوت مجامع
 • قوانین مربوط به حد نصاب کافی برای تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آنها
 • تعداد مدیران، طرز انتخاب و مدت فعالیت آنان
 • تعیین وظائف و حدود اختیارات مدیران، تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند
 • ثبت این که شرکت دارای چند بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آنها
 • تعیین شروع و آخر سال مالی شرکت و زمان تنظیم ترازنامه و حساب سود و ضرر و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
 • نحوه انحلال اختیاری شرکت
 • چگونگی تغییر اساسنامه

نحوه نوشتن اساسنامه و بخش های مختلف آن

تفاوت اساسنامه و شرکت نامه

بین اساسنامه و شرکت نامه تفاوت هایی وجود دارد که این تفاوت ها عبارتند از:

اساسنامه سند هویت شرکت ها و مؤسسات تجاری می باشد و در آن مشخصات یک شرکت شامل نام شرکت، هدف، سرمایه،  مدیران، نحوه انتخاب، وظایف، اختیارات، چگونگی تعیین جانشین و دیگر موارد خاص مربوط به آن شرکت می باشد. اما شرکت نامه برای شرکت های با مسئولیت محدود،  تضامنی و نسبی می باشد. اما شرکت های سهامی و تعاونی احتیاجی به شراکت نامه ندارند. شرکت نامه سندی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم می گردد.

پس از تشکیل شرکت در همان ماه اول بایستی خلاصه شرکت نامه و دیگر مدارک ضمیمه شده و به وزارت دادگستری ارسال گردد. این سند معتبری می باشد که موضوعات قرار گرفته شده در آن در واقع بخشی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه قضاییه چاپ شده و در دست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قرار داده خواهد شد. به وسیله مؤسسین شرکت تنظیم می گردد.

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت تیرگان ثبت ما به بررسی این سوال پرداختیم که اساسنامه شرکت چیست؟ در ارتباط با این سند نیز جزئیات مهمی بیان کردیم. تهیه و تنظیم و تحریر اساسنامه یک شرکت امری تخصصی می باشد. مؤسسه تیرگان ثبت اعلام آمادگی نموده تا با حضور مشاورین و حقوقدانان خود در تمامی مراحل مربوط به شرکت ها در کنار شما بوده و در چهار چوب قانون انجام وظیفه نمایند.

بازگشت به بالای صفحه