رد کردن لینک ها

ثبت شرکت غیر تجاری

ثبت شرکتها مراحل و اقدامات خاص مربوط به خود را می طلبد. این ثبت ممکن است اقدامی در جهت شرکتهای تجاری باشد و یا غیرتجاری. همانگونه که هر کدام مراحل خاص خود را دارد، شرایط و ویژگی هایی هم خواهند داشت.در ادامه و در مقاله پیش رو از تیرگان ثبت به مقوله ثبت شرکت غیر تجاری خواهیم پرداخت و در مورد آن توضیحاتی خواهیم داد‌. اگر تمایل به ثبت شرکت دارید، می توانید با متخصصان ما در تیرگان ثبت در ارتباط باشید.

شرکت غیر تجاری چیست؟

شرکت ها در زمان تاسیس نیاز به مدارک خاص خود دارند. قبل از این که بتوانید مدارک را ارائه کنید، باید به بررسی انواع مختلف آن ها بپردازید. یکی از انواع مختلف شرکت ها می توان به شرکت غیر تجاری اشاره کرد که شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد. در این بخش اما به تعریف این شرکت ها می پردازیم. به تشکیلات و مؤسسه هایی که در جهت اهداف غیر تجاری از قبیل امور فرهنگی، علمی، ادبی خیریه و غیره تشکیل می گردد شرکت و یا مؤسسه غیر تجاری می گویند. لازم به ذکر است که در تشکیل شرکت تجاری هدف موسسین آن در راستای سود و منفعت نیست. شرکت های غیر تجاری در قالب انجمن، گروه،  بنگاه و یا کانون نامگذاری می شوند.

دسته بندی شرکت های غیر تجاری

برای این که بتوانیم به جهت تاسیس اقدام کنیم، باید دسته بندی مختلف شرکت ها را بیان کنیم. شرکت های غیر تجاری به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

دسته بندی شرکت های غیر تجاری

شرکت های غیرتجاری با اهداف مادی

یکی از اصلی ترین شرکت ها در زمینه گروه های غیر تجاری، مدل شرکت های با اهداف مادی می باشد. در این گروه از شرکت ها هدف بیشتر منفعت طلبی پایه گذاری می شوند و با تقسیم منابع مالی بدست آمده به اعضای خود یا با کانون های حقوقی و فنی به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

شرکت های غیر تجاری با اهداف غیر مادی

ساختار این نوع تشکیلات غیر تجاری که به عنوان شرکت های غیرانتفاعی پایه گذاری و شناخته می شوند. هدف این شرکت ها کسب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضا نمی باشد. برای نمونه می توان از شرکت های با عنوان انجمن اسلامی، احزاب، صندوق قرض الحسنه و خیریه ها نام برد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های غیر تجاری

برای این که بتوانید به جهت تاسیس شرکت های غیر تجاری اقدام کنید، باید مدارکی را ارائه کنید. این مدارک عبارتند از:

  • تهیه کپی از مدارک هویتی خود شامل کارت ملی و شناسنامه و ارائه به اداره ثبت شرکت ها
  • تهیه صورت جلسه مجمع عمومی به همراه اظهارنامه که بایستی در دو نسخه تهیه گردد و به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
  • اگر شرکت غیر تجاری مورد نظر از نوع غیرانتفاعی بوده بایستی رسید حق ثبت به صورت رسمی و قانونی به تایید ممهور به مهر نیروهای انتظامی باشد. مجوز از سازمان حوزه فعالیتی شرکت تهیه و به اداره ثبت شرکت ها تحویل گردد.
  • در صورتی که شرکت غیر تجاری در کشور دیگری به ثبت رسیده باشد باید گواهی تصدیق به همراه نسخه ترجمه شده قانونی به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
  • چاپ مشخصات و اطلاعات کلی شرکت مذکور در یک نوبت در روزنامه رسمی. اطلاعات مربوط به اعضا، زمینه و هدف فعالیت شرکت و مؤسسه غیرتجاری، نام شرکت غیرتجاری، آدرس شرکت و میزان سرمایه فراهم شده در تاسیس شرکت غیر تجاری از جمله گزینه هایی هستند که در چاپ از آنها استفاده می شود.

هر کدام از این مدارک برای تاسیس شرکت ها اهمیت بسیار زیادی دارند. از این رو باید به این موارد دقت زیادی کنید. در این زمینه می توانید با متخصصان تیرگان ثبت در ارتباط باشید.

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت تیرگان ثبت ما به بررسی ثبت شرکت غیر تجاری پرداختیم. شرایط مورد نیاز و تمامی انواع مختلف این شرکت ها را نیز برای شما بیان نمودیم. در ادامه نیز تمامی نکات و مدارک مورد نیاز را هم‌ارائه نموده ایم. مؤسسه تیرگان ثبت با کمک حقوقدانان و مشاورین حقوقی خود آمادگی آنرا داشته که در امور ثبت شرکت های غیر تجاری گام به گام جهت انجام مراحل قانونی در کنار شما باشد. در نهایت نسبت به تاسیس آن اقلامات لازم را انجام دهند. بر این اساس می توانید با متخصصان ما در تیرگان ثبت در ارتباط باشید.

بازگشت به بالای صفحه