رد کردن لینک ها

جریمه عدم ثبت شرکت

در قوانین تجاری امروز نظارت بر اجرای صحیح قوانین ملاک اصلی در آغاز فعالیت شرکت ها می باشد. طبق قانون تجارت ثبت کلیه شرکت ها الزامی می باشد. چرا که با ثبت شرکت کلیه فعالیت های شرکت جنبه قانونی یافته و دارای اعتبار خواهند شد. اما برخی از شرکتها سعی می کنند که ثبت شرکت خود را به تعویق انداخته و به بهانه های مختلف آنرا به انجام نمی رسانند. این امر باعث خواهد شد جریمه هایی به آنها تعلق گیرد. در مقاله پیش رو از وب سایت ثبت تیرگان بیشتر به این مسئله پرداخته و در مورد جریمه عدم ثبت شرکت توضیحاتی خواهیم داد.

جریمه عدم ثبت شرکت

همانگونه که گفتیم هرگاه موسسان و مدیران یک شرکت نسبت به ثبت آن تعلل داشته باشند و مدارک مورد لزوم ثبت شرکت را در اختیار ندارند از لحاظ قانونی مجازات هایی برای آن ها خواهد بود که این مجازات ها عبارتند از:

عدم اقدام به موقع ثبت شرکت توسط موسسین ممکن است بر اساس قواعد و قوانین مدنی تقصیر محسوب گردد و برای هیئت موسس شرکت و اشخاصی که در این امر مسئول بوده اند مکلف به جبران خسارت گردند. طبق ماده 195 قانون تجارت ثبت کلیه شرکت های مذکور در قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست. با توجه به دستور گفته شده در این ماده درصورت انجام ندادن ثبت قانونی شرکت، آن شرکت باطل خواهد بود. البته برخی بر این عقیده هستند که ضمانت اجرای ثبت نکردن شرکت را بطلان نمی دانند. زیرا به عقیده آنها ماده مورد اشاره هیچ ضمانت اجرایی برای جریمه عدم ثبت شرکت مقرر ننموده است.

READ  ثبت شرکت غیر تجاری

قانون ثبت شرکت ها نیز که در ماده 195 قانون تجارت به آن ارجاع گردیده هیج اشاره ای به این مطلب ندارد که اگر شرکت ثبت نشود باطل خواهد شد. بنابر گفته های فوق پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان می باشد. در نتیجه اولا اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را نکند شرکت ثبت نشده موجود تلقی می شود. البته با توجه به این که شرکت مطابق با مقررات تجارت تشکیل شده باشد. در وحله دوم حتی اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را صادر کرده باشد شرکت از تاریخ صدور حکم منحل تلقی خواهد شد.

البته این قوانین در مورد شرکت های خارجی و یا شعبات آن در داخل کشور نیز صدق می کند.

عدم ثبت شرکت خارجی

طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها هر شرکت خارجی برای این که بتواند بوسیله نماینه یا شعبه خود به امور تجارتی یا صنعتی و یا مالی در ایران مبادرت نماید بایستی در مملکت مبدا( اصلی خود) شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. اگر نسبت به این امر اقدام نکنند به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد. این همان جریمه عدم ثبت شرکت هم شناخته می شود. در صورت قطعی شدن حکم فوق تا سه ماه اگر تخلف ادامه یابد دولت از انجام کار نمایندگی یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

عدم ثبت شرکت خارجی

تخلف در مورد شرکت های سهامی عام

در مورد شرکت های سهامی عام با وجود آن که شرکت قبل از ثبت رسمی در اداره ثبت شرکت ها ایجاد گردیده و از نظر عده ای شخصیت حقوقی پیدا کند تا شرکت به ثبت قانونی نرسد برخی اعمال حقوقی را نمی تواند انجام دهد. در غیر این صورت باید برای جریمه عدم ثبت شرکت آماده شود. این موارد عبارتند از:

READ  قانون اجازه ثبت شعبه شرکتهای خارجی

تا وقتی شرکت به ثبت نرسیده باشد صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم نیز ممنوع می باشد. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئولیت جبران خسارت اشخاص ثالث را خواهند داشت.

انتشار اوراق فرضه ممکن نمی باشد. مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد. دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد. دو ترازنامه مالی آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نمی باشد مگر بعد از ثبت شرکت و اگر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه این قانون به ثبت نرسد موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی در آن انجام گردیده مراجعه و تعهدنامه خود را مسترد دارند. جلوگیری ازفعالیت این شرکت ها می تواند یکی از راه های قانونی ثبت نکردن شرکت ها باشد.

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت ثبت تیرگان ما به بررسی جریمه عدم ثبت شرکت پرداختیم. اما نکته پایانی این که برای دور ماندن از ضرر و زیان احتمالی و جریمه های قانونی عدم ثبت شرکت در هر قالب بهتر است از صفر تا صد کار ثبت شرکت ها را به کارشناسان خبره این امر واگذار کنید. موسسه حقوقی تیرگان ثبت آمادگی آن را دارد تا هر گونه همکاری را برای ثبت شرکت از راه های قانونی توسط کارشناسان حقوقی خود در اسرع وقت به انجام برساند.

بازگشت به بالای صفحه