رد کردن لینک ها

مدارک و مراحل ثبت شرکت چند منظوره

شرکت چند منظوره به شرکتی گفته می شود که می تواند در زمینه های بازرگانی صادرات، واردات، توزیع، تامین و تولید فعالیت داشته باشد. این تعریف بیان کننده این موضوع است که اگر فرد یا افرادی قصد داشته باشند در این حوزه فعالیت گسترده ای انجام دهند بایستی در مراحله اول قادر باشند در تمامی موارد گفته شد امکان و توانایی فعالیت را داشته باشند. سپس اقدام به ثبت شرکت چند منظوره کنند. در ادامه مقاله از تیرگان ثبت در مورد ثبت این شرکت و مراحل و مدارک مورد نیاز آن توضیحاتی خواهیم داد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت چند منظوره

این مدارک عبارتند از:

 • دریافت فرم درخواست شرکت چند منظوره و سپس تکمیل مدارک
 • تهیه نسخه ای از اساسنامه ثبت شرکت چند منظوره که مهر رسمی شرکت در پایین آن باشد و همچنین کلیه سهامداران آن را امضا کرده باشند
 • نسخه ای از صورت جلسه ی مجمع عمومی هیئت مدیره و مؤسسین است که مدیران منتخب مجمع، سهامداران و بازرسان آن را امضاء کرده باشند.
 • نسخه تکمیل شده ی شراکت نامه شرکت چند منظوره. توجه کنید برگ تقاضانامه ای چند منظوره است که کلیه سهامداران شرکت تمامی صفحات آن را امضا کرده باشند.
 • رسید عدم سوء پیشینه برای همه افراد هیئت مدیره
 • پرداخت هزینه های ثبت شرکت که مبلغ آن توسط حسابداری ثبت شرکت ها محاسبه می گردد
 • کپی روزنامه آگهی تاسیس و نهای ترین تغییر ات آن
 • سند تایید هیئت مدیره افراد حقوقی دارای سهام بر غیر دولتی بودن شرکت
 • تهیه دو نسخه از تقاضانامه تاسیس شرکت چند منظوره که پس از تکمیل توسط سهامداران شرکت امضا شود.
 • تمامی مدارک هویتی از قبیل کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، بازرسین و تمامی سهامداران در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد. اگر سهام داران و اعضای هییت مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند ارائه معرفی نامه نمایندگان اجباری است.
 • در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت چند منظوره در شرف تاسیس غیر نقدی باشد( اعم از اموال غیر منقول و منقول) ارائه دادن تقویم نامه به کارشناس رسمی دادگستری اجباری است. اگر اموال منقول بخشی از سرمایه باشد ارایه کپی اسناد مرتبط با آن ضرورت دارد.

مراحل ثبت شرکت چند منظوره

برای ثبت شرکت چندمنظوره موارد و مراحلی وجود دارد که باید انجام شود.

فرد متقاضی ثبت شرکت چند منظوره بایستی به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و تمامی مدارک نام برده را ارایه کند و به قسمت حسابداری مراجعه نماید. سپس برای پرداخت هزینه های ثبت و تحویل رسید آن به حسابداری اقدام نماید. نام های انتخاب شده برای شرکت ضمیمه مدارک شوند.

مراحل ثبت شرکت چند منظوره

پس از آن باید تحویل مدارک به کارشناس مربوطه و در صورت تایید مدارک تحویل به بخش کامپیوتر شود. مرحله بعد وارد نمودن کلیه مدارک به سیستم و در صورتی که متقاضی احتیاج به دسترسی به مدارک داشته باشد از طریق سیستم امکان پذیر خواهد بود. حتی امکان وارد نمودن مدارک به سیستم کامپیوتر شخص متقاضی نیز موجود است.  در این بخش از ثبت شرکت چند منظوره، به منظور معین شدن نام شرکت لازم است مراجعه نمایید. سپس اسم های مدنظر خود را به کارشناسان ارائه کنید. بر اساس اولویت بندی متقاضی، یکی از نام هایی که سابقه ثبت قبلی نداشته باشد و به زبان فارسی باشد تایید و پس از ارجاع پرونده به کارشناس مربوطه ارجاع داده می شود.

بررسی با سیستم آنلاین

کارشناس تاسیس نیز از طریق سیستم آنلاین مدارک شرکت را با توجه به نوع آن بررسی می کند. اگر موضوعات و محتویات شرکت با قوانین شرکت منافاتی نداشته باشد و یا بین ریاست،  اعضا، میزان سرمایه سهام شرکت و یا اوراق تضادی نباشد و همچنین از نظر نوشتاری اشکالی نداشته باشد شرایط به خوبی پیش می رود. در صورت وجود اشکال در پرونده شرکت چند منظوره به متقاضی ارجاع داده می شود. پس از رفع اشکالات قانونی دوباره به اداره ثبت شرکت ها ارجاع داده می شود.‌

اگر پرونده متقاضی فاقد اشکال باشد آگهی تاسیس شرکت صادر می شود. بعد از ان متقاضی بایستی برای اخذ امضا و مهر شرکت ثبت به اتاق رییس مراجعه کند. در آخرین مرحله آگهی تاسیس شرکت در قسمت دبیرخانه اداره ثبت شرکت ها مهر می شود. یک نسخه از آگهی تاسیس برای درج در روزنامه رسمی به متقاضی ارائه می شود. همچنین از هر یک از مدارک یک نسخه با مهر اداره به متقاصی تحویل داده خواهد شد.

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت تیرگان ثبت ما به بررسی ثبت شرکت چند منظوره پرداخته ایم. مدارک و شرایط ثبت را بیان نموده ایم. به خاطر راحتی کارها و گیر نکردن در چم و خم قوانین بهتر است از مشاوره با افراد خبره استفاده شود. مؤسسه حقوقی تیرگان ثبت مفتخر است که با حضور کارشناسان خبره خود ضمن راهنمایی شما عزیزان گام به گام در مسیر ثبت شرکت های چند منظوره شما را همراهی خواهند کرد.

بازگشت به بالای صفحه