رد کردن لینک ها

ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

امور خدمات شهری در کلیه شهرهای بزرگ و کوچک به عهده شهرداری ها می باشد. هر چند شهرداری ها جنبه مرجعیت انجام خدمات شهری را دارند اما انجام پروژه شهری را به شرکت های مختلف واگذار می کنند. عموما فعالیت های مربوط به این پروژه ها را با بستن قراداد به شرکت های دیگری واگذار می کنند. این خدمات شامل ساخت و ساز پروژه های ساختمانی، فضای سبز، خدمات نظافتی و دیگر امور مربوط به شهر می باشد. با ذکر این مقدمه از وب سایت ثبت تیرگان به بررسی شرایط ثبت شرکت مرتبط با شهرداری خواهیم پرداخت.‌

شرکت های مرتبط با شهرداری

شرکت هایی که در راستای خدمات و فعالیت های مربوط با شهرداری کار می کنند از جمله گزینه های حدماتی محسوب می شوند. اگر تصمیم به  ثبت این شرکت ها داشته باشید از نظر شیوه مراحل ثبت احتیاج به عملکرد ثبت شرکت های خدماتی دارید. این شرکت ها می تواند در مواردی مانند حمل و نقل شهری، خدمات فضای سبز، شرکت های عمرانی و یا شرکت های مشاوره و پیمانکار می باشد. در ادامه به صورت مختصر پیرامون شرایط‌ ثبت شرکت مرتبط با شهرداری توضیحاتی خواهیم داد.

فعالیت های شرکت های خدمات شهری

این شرکت ها موضوع فعالیت شان در ارتباط با مسائل زیر می باشد:

 • طراحی
 • اجرا
 • نظارت
 • نگهداری پروژه های فضای سبز
 • طراحی و اجرای پروژه های محوطه سازی و زیبا سازی فضای سبز شهری
 • انجام فعالیت های خدمت رسانی شهری مثل نظافت، رنگ آمیزی معابر شهری و تسطیح اراضی.اجرای طرح های بازیافت

شرایط ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

هنگام ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها فارغ از نوع فعالیت شرکت باید قالبی برای شرکت در نظر گرفت و بهترین گزینه برای ثبت شرکت مرتبط با شهرداری دو گزینه شرکت سهامی خاص و یا ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد. البته این نکته ضروری است که یادآوری کنیم اگر ثبت شرکت مرتبط با شهرداری پیمانکاری فضای سبز باشد بایستی در اساسنامه شرکت نوع فعالیت، عملیات کشاورزی و فضای سبز معرفی گردد و نکته مهم تر این که در ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز حداقل 51 درصد اعضای هیئت مدیره بایستی دارای مدرک مرتبط با کشاورزی باشند. مدت اعتبار و قرارداد  پیمانکاری فضای سبز شهرداری با شرکت پیمانکار یک سال می باشد.

شرایط ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

ثبت شرکت مرتبط با شهرداری در شرایط سهامی خاص

همانگونه که گفته شد یکی از قالب های شرکتی سهامی خاص می باشد. از خصوصیات بارز این نوع شرکت ها مسئولیت هر یک از اعضای محدود به میزان سهام و مبلغ اسمی آنهاست. برای ثبت نمودن شرکت سهامی خاص بایستی حداقل 3 نفر به عنوان عضو سهام دار معرفی شوند. برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز در قالب سهامی خاص بایستی شرایط زیر اجرا گردد:

 • معرفی حداقل سه نفر به عنوان سهام دار و دو نفر به عنوان بازرس شرکت
 • تامین حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص مطابق قانون
 • تامین حداقل 35 درصد سرمایه شرکت
 • کامل نمودن سند انتخاب نام شرکت بر اساس قانون

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز در قالب سهامی خاص

این مدارک عبارتند از:

 • مدارک احراز هویت تمامی اعضای موسس شرکت
 • مدارک تحصیلی و سوابق کاری اعضای موسس شرکت
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمامی اعضای موسس شرکت
 • اساسنامه شرکت که به امضای تمامی اعضای شرکت رسیده باشد
 • صورتجلسه مجمع موسسین شرکت سهامی خاص
 • تکمیل و ارسال فرم تقاضا نامه ثبت شرکت
 • ثبت شرکت مرتبط با شهرداری در قالب مسولئت محدود
 • برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز با مسئولیت محدود شرایط زیر لازم می باشد:
 • معرفی حداقل دو نفر به عنوان سرمایه گذار شرکت
 • تعهد به پرداخت کل سرمایه توسط اعضای مؤسس شرکت
 • تامین کمترین میزان سرمایه مورد نیاز برای ثبت با مسئولیت محدود
 • تکمیل نمودن فرم انتخاب نام شرکت مطابق قانون

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز در قالب سهامی عام

 • ارائه مدارک احراز هویت تمامی اعضای مؤسس شرکت
 • مدارک تحصیلی و سوابق کاری اعضای مؤسس شرکت
 • گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی اعضای مؤسس شرکت
 • اساسنامه شرکت که به امضای تمامی اعضای موسس شرکت رسیده باشد
 • صورت جلسه مجمع اعضای مؤسس شرکت
 • تکمیل نمودن و ارسال فرم تقاضا نامه ثبت شرکت با امضای تمامی اعضای شرکت

سخن آخر

در این مقاله از وب سایت ثبت تیرگان ما به بررسی ثبت شرکت مرتبط با شهرداری پرداختیم.‌ اما نکته پایانی این که در صورتی که قصد ثبت شرکت مرتبط با شهرداری در هر قالبی را دارید می توانید از مشاوره و راهنمایی کارشناسان موسسه تیرگان ثبت استفاده کنید. ضمن اینکه این موسسه آمادگی آن را دارد تا در زمینه ثبت این گونه شرکت ها شما را یاری نموده و از طریق راه های قانونی در کنار شما باشد.

بازگشت به بالای صفحه