رد کردن لینک ها

قوانین شرکت های مدنی

در دنیای تجارت، اقتصاد و نیاز جامعه برای بهره گیری از نیروی کار، حمایت دولتی از بخش خصوصی این مسئله حائز اهمیت می باشد. پس باید با تاسیس شرکت های تولیدی و خدماتی اقدام به ارائه خدمات اعضای جامعه کند. در قوانین کشور ما این مسئله پیش بینی گردیده که متناسب با هدف، نحوه فعالیت و سرمایه موسسین و شرکا در هنگام تشکیل و ثبت شرکت انواع مختلفی از شرکت ها پیش بینی شده است. با ذکر این مقدمه در مقاله پیش رو از تیرگان ثبت در مورد ثبت شرکت مدنی توضیحاتی خواهیم داد.

شرکت مدنی چیست؟

برای این که بتوانیم در زمینه ثبت اقدام کنیم، لازم است مفهوم شرکت های مدنی را بدانیم. تعریف شرکت به معنای عمومی عبارت است از قراردادی که بر مبنای آن افراد سرمایه و نیروی کار مد نظرشان را در امر تجاری یا خدمت رسانی به هدف کسب سود و منفعت جمع آوری می کنند. اما در متن قانون مدنی شرکت به مدل دیگری تعریف شده است. شرکت عبارت است از مجموع حقوق مالکین بسیار در شیء یکتا به روش اشاعه. در ادامه بایستی بگوییم که طبی تعریف قانون، شرکت مدنی عبارت است از حالتی از شراکت که در آن چند نفر به طور مشاع مالک مال واحدی هستند. بدین معنی که در جزء جزء مال دارای مالکیت هستند.

قوانین و احکام شرکت مدنی

در مورد قوانین و احکام شرکت مدنی بایستی بگوئیم که منفعت و ضرر و زیان شرکا در این نوع شرکت به نسبت آورده سهم خواهد بود. به خاطر اینکه منظور از شرکت مدنی تجارت و خرید و فروش نمی باشد. تک تک اعضا شرکت در سود و زیان سهیم هستند. مگر این که برای یک یا چند نفر اعضا در مقابل عملی و یا طبق توافق بین خود سهم بیشتری منظور شده باشد.  دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود امتیاز خواهند داشت. با اطلاع از این قوانین و احکام شرکت های مدنی می توانید برای ثبت به راحتی اقدام کنید. گرچه برای ثبت شرکت مدنی بهترین کار مراجعه به متخصصان این امر است.

قوانین و احکام شرکت مدنی

مشخصه های شرکت های مدنی

مشخصه های شرکت های مدنی باعث می شود تا ما بتوانیم راحت تر به نتیجه اساسی خود برسید. برای ثبت شرکت مدنی باید مشخصه های آن را بدانیم که به شرح زیر هستند:

  • با توجه به این که شرکت های مدنی مطابق قانون تجارت ایران ثبت نمی شوند شخصیت حقوقی ندارند.
  • با توجه به عدم ثبت شرکت های مدنی صاحب تابعیت و اقامتگاه نمی شوند.
  • هر چند شرکت های مدنی توانایی عقد قرارداد با دیگر شرکت ها و مؤسسات را دارند و حتی می توانند با افراد حقیقی قرارداد ببندند. اما قراداد های آنها فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد.
  • به علت عدم وجاهت شرکت های مدنی نه تنها بعد از اتمام کار و ورشکستگی شامل قوانین تسویه حساب شرکت به صورت قانونی نمی شود. بلکه درخواست هر یک از شرکاء در زمان فعالیت شرکت می تواند متوقف شود.
  • شرکت های مدنی تنها زمانی که اقدام به تنظیم شرکتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی کنند می توانند جنبه قانونی داشته باشند. البته این مسئله با شخصیت قانونی اشتباه نشود. چرا که شرکت هایی که از طریق قانونی ثبت شوند دارای شخصیت حقوقی هستند.

هر کدام از این مشخصه ها اهمیت بسیار زیادی در روند ثبت شرکت داشتند. در عین حال باید توجه داشت که اطلاع از قوانین و مقررات می تواند کمک زیادی به شما کند. از این سبب می توانید با مشاوران ما در تیرگان ثبت همراه شوید.

سخن آخر

در این مقاله تیرگان ثبت ما به بررسی ثبت شرکت مدنی پرداخته ایم. شرکت های تجاری نسبت به شرکت های مدنی ارجحیت بیشتری دارند. برای عقد قراردادهای تجاری این شرکت ها نسبت به شرکت های مدنی وجاهت قانونی بیشتری دارند. اعتبار و ماهیت شرکت های تجاری نسبت به شرکت های مدنی بیشتر می باشد. شرکت در این نوع شرکت ها ریسک و تعهدات کمتری به همراه دارد. اما شرکت های مدنی به خاطر این که برای رسیدن به خواسته یا هدف مشترک می توانند گزینه مناسب برای شرایط خاص باشند پیشنهاد می شود. قبل از این که تصمیم به عقد قرارداد برای شرکت های مدنی بگیرید با وکلای خبره و یا مشاورین ما در شرکت تیرگان ثبت تماس گرفته تا با راهنمایی های ما دچار خسارت و ضرر و زیان احتمالی نشوید.

بازگشت به بالای صفحه