رد کردن لینک ها

نشانی و شماره تلفن سازمان های ثبتی

نشانی سازمان های ثبتی

مرکز مالکیت معنوی (ادارات ثبت علامت، طرح صنعتی و اختراع)

 تهران، ضلع شمال پارک شهر، خیابان فیاض بخش، ساختمان شماره 3 سازمان ثبت اسناد و املاک

اداره ثبت اختراع: 63923361

اداره ثبت علامت تجاری: 63923208

اداره ثبت طرح صنعتی: 63923477

تماس با ثبت تیرگان

آدرس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

تهران، بلوار میرداماد، تقاطع مدرس، پلاک 275، کد پستی:  1918913336

تلفن: 22268917 الی 19

اما شرکت چیست؟

هرگاه دو یا چند نفر مجتمعاً تصمیم به انجام کاری بگیرند میان آن‌ها شراکت یا «شرکت» رخ‌داده است. چنانچه این شرکت بدون ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها باشد به آن شراکت مدنی و درصورتی‌که طبق ضوابط، این شراکت در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردد «شرکت تجاری» تأسیس‌شده است. شرکت پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها شماره ثبت و شناسه ملی گرفته و دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء خود می‌گردد. آگهی ثبت شرکت که از اداره ثبت شرکت‌ها صادر می‌گردد باید در روزنامه رسمی منتشر شود.

مطابق قانون تجارت شرکت‌های تجاری به ۷ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتنداز: شرکت‌های سهامی، مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، نسبی و تعاونی؛ که شرکت‌های سهامی خود به ۲ نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می‌شود.

نشانی سازمان های ثبتی – روزنامه رسمی

تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، جنب شورای اسلامی شهر تهران

تلفن گویا: 55602050

اما روزنامه رسمی چیست؟

«روزنامه رسمی» نام روزنامه ای است که انواع آگهی های قانونی در آن چاپ می شود. بطور مثال همه ی قوانین کشور پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان باید در این روزنامه منتشر شوند و تنها پس از انتشار در آن است که اجرای آن برای آحاد مردم الزامی می گردد.

همچنین آگهی های قانونی صادره از اداره ثبت شرکت ها (جهت تاسیس یا تغییرات شرکت)، اداره مالکیت معنوی (جهت ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع) و ارگان های قانونی دیگر باید در این روزنامه منتشر شوند.

بازگشت به بالای صفحه