رد کردن لینک ها

ثبت موسسه حقوقی

ثبت موسسه حقوقی. تا حدود سال 1396، ثبت موسسه حقوقی به عنوان یک موسسه غیر تجاری برای همه ی افراد با هر تحصیلات و مدرکی آزاد بود. همان گونه که به طور مثال ثبت شرکتی با موضوع تولیدی یا بازرگانی نیاز به ارائه ی مدرک و مجوز خاصی نداشت. برای این ثبت هم نیازی نبود تا احدی از شرکا پروانه وکالت یا مدرک مرتبط حقوقی ارائه دهد. در این زمان بود که این امر مورد اعتراض کانون وکلای دادگستری قرار گرفت. و رفته رفته به یک امر اختلافی میان کانون وکلا و اداره ثبت شرکت ها تبدیل شد.

تماس با ثبت تیرگان

به همین دلیل پس از چندی اداره ثبت شرکت ها طی بخشنامه ای ثبت این نوع برای افراد غیر وکیل را تنها با موضوع « ارائه ی مشاوره و وکالت با داشتن پروانه معتبر وکالت دادگستری » مجاز دانست.

با سخت گیری های بیشتر، پس از مدتی اداره ثبت شرکت ها اقدام به تاسیس نوع جدیدی از موسسه کرد. نام آن « موسسه حقوقی غیر وکالتی » بود. که این نوع از موسسه مخصوص افراد غیر وکیلی بود که تمایل به این نوع ثبت داشتند.
پس از مدتی و با ادامه اعتراضات کانون وکلا، اداره ثبت شرکت ها به طور کامل ثبت هر نوع از آن را برای اشخاص غیر وکیل ممنوع نمود.

آخرین وضعیت ثبت موسسه حقوقی

سرانجام دیوان عدالت اداری در سال 1398 طی رایی ثبت و تاسیس شرکت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی را منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری دانست.
در حال حاضر کانون وکلا پیش نویس اساسنامه ای جهت موسسات حقوقی تنظیم کرده است. که تنها این متن قابل ثبت در اداره ثبت شرکت ها به عنوان اساسنامه می باشد. طبق این اساسنامه در موسسات حقوقی  تنها وکلای دادگستری (حداقل دو نفر)  امکان عضویت دارند. همچنین انتقال سهم الشرکه از وکلا به غیر وکلا نیز ممنوع می باشد. اخذ مجوز از کانو وکلا به عنوان پیش نیاز ثبت در اداره ثبت شرکت ها الزامی می باشد.

بازگشت به بالای صفحه