رد کردن لینک ها

ثبت شرکت صرافی (مقررات جدید)

ثبت شرکت صرافی. برای ثبت شرکت صرافی نخست باید در نظر داشت ثبت این شرکت در قالب شرکت تضامنی و سهامی خاص می باشد. به همین منظور ابتدا باید با مشخصات و مقررات شرکت تضامنی آشنا شویم. سپس به مقررات خاص این دو نوع شرکت خواهیم پرداخت.

تماس با ثبت تیرگان

شرکت تضامنی

نخستین ویژگی شرکت تضامنی که آن را از دیگر انواع شرکت ها متفاوت میسازد مسوولیت شرکا در پرداخت دیون شرکت است. در ماده 116 قانون تجارت به این امر اشاره شده است. دوم، اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

چنان که پیداست بر خلاف دیگر شرکتها مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی محدود به میزان سرمایه آنها نیست. بلکه در صورت مدیون شدن شرکت و کافی نبودن دارایی آن، هر یک از شرکا مسئولیت پرداخت کل بدهی شرکت را دارد. این، یکی از ویژگی هایی است که باعث شده تا صرافی ها به واسطه حساسیت مالی شان تکلیف به استفاده از این قالب شرکتی شوند.

نام شرکت

ماده 117 قانون تجارت شرکت های تضامنی را مکلف کرده تا علاوه بر عبارت “شرکت تضامنی” لااقل نام یکی از شرکا در اسم شرکت ذکر شود. حال اگر اسم شرکت مشتمل بر نام تمامی شرکا نباشد؛ باید پس از نام شریکی که ذکر شده عباراتی مانند «و شرکا»، «و برادران» و .. بیاید.

شرکت تضامنی صرافی

در خصوص این نوع از شرکت موارد و نکات زیر قابل ذکر است:

الف – به جز طی روند ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها، تاسیس شرکت صرافی نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی دارد.

ب – شرکا مجاز به واگذاری صرافی به غیر در قالب هیچ یک از عقود از جمله عقد اجاره نمی باشند. (این امر متفاوت با نقل و انتقال سهم الشرکه از یکی از شرکا به شخص دیگر است).

پ – موضوع فعالیت صرافی شامل خرید و فروش نقدی ارز. سکه طلا ضرب شده توسط بانک مرکزی. حواله ارزی از طریق بانکها و یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و ارائه خدمات برون مرزی از طریق کارگذاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی میباشد.

ت – صرافی مجاز به پیش خرید یا پیش فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نمی باشد.

ث – صرافی مجاز به انجام عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی نمی باشد.

ج – صرافی مجاز به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمی باشد.

چ – صرافی مجاز به تاسیس در شهری می باشد که اجازه نامه بانک مرکزی مقرر شده. انتقال آن به سایر نقاط نیز ممنوع می باشد.

ه – تصمیمات شرکا در ارتباط با امور صرافی در صورتی معتبر است که به اتفاق آرا اتخاذ شده باشد.

خ – هر یک از شرکا می توانند مشروط به رضایت دیگر شرکا بخشی از سرمایه خود را به دیگری انتقال دهند. اما باید همواره 20 درصد سهم الشرکه را نزد خود نگه دارند.

شرکت صرافی (سهامی خاص)

پیش از این گفته شد که تاسیس صرافی در 2 قالب شرکت امکان پذیر است. تضامنی و سهامی خاص. اما باید توجه داشت که ثبت صرافی در قالب شرکت سهامی خاص تنها مختص به بانک ها می باشد.

در خصوص این نوع از شرکت موارد و نکات زیر قابل ذکر است:

الف – به جز طی روند ثبتی شرکت در اداره ثبت شرکتها، تاسیس شرکت صرافی نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی دارد.

ب – شرکا مجاز به واگذاری صرافی به غیر در قالب هیچ یک از عقود از جمله عقد اجاره نمی باشند. (این امر متفاوت با نقل و انتقال سهم الشرکه از یکی از شرکا به شخص دیگر است).

پ – موضوع فعالیت صرافی شامل خرید و فروش نقدی ارز. سکه طلا ضرب شده توسط بانک مرکزی. حواله ارزی از طریق بانکها و یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و ارائه خدمات برون مرزی از طریق کارگذاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی میباشد.

ت – صرافی مجاز به پیش خرید یا پیش فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نمی باشد.

ث – صرافی مجاز به انجام عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی نمی باشد.

ج – صرافی مجاز به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمی باشد.

چ – صرافی مجاز به تاسیس در شهری می باشد که اجازه نامه بانک مرکزی مقرر شده. انتقال آن به سایر نقاط نیز ممنوع می باشد.

ه – تصمیمات شرکا در ارتباط با امور صرافی در صورتی معتبر است که به اتفاق آرا اتخاذ شده باشد.

خ – هر یک از شرکا می توانند مشروط به رضایت دیگر شرکا بخشی از سرمایه خود را به دیگری انتقال دهند. اما باید همواره 20 درصد سهم الشرکه را نزد خود نگه دارند.

نکته: در خصوص تاسیس شعبه یا نمایندگی بر خلاف صرافی تضامنی که مطلقا ممنوع از آن می باشد. صرافی سهامی خاص بنابر تشخیص و تایید بانک مرکزی می تواند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی کند.

بازگشت به بالای صفحه