رد کردن لینک ها

تفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار

تفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار. شاید برای بسیاری تفاوت گذاشتن میان روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار و نقش هر کدام در نشر آگهی های شرکت سخت باشد. از این رو به بیان تعریف این دو نوع روزنامه و تفاوت کارکردی آن ها در شرکت می پردازیم.

تماس با ثبت تیرگان

روزنامه رسمی:

نام روزنامه ای است که انواع آگهی های قانونی در آن چاپ می شود. بطور مثال همه ی قوانین کشور پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان باید در این روزنامه منتشر شوند. و تنها پس از انتشار در آن است که اجرای آن برای آحاد مردم الزامی میگردد.

همچنین آگهی های قانونی صادره از اداره ثبت شرکت ها (جهت تاسیس یا تغییرات شرکت)، اداره مالکیت معنوی (جهت ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع) و ارگان های قانونی دیگر باید در این روزنامه منتشر شوند.

روزنامه کثیر الانتشار:

به هر یک از روزنامه های پر تیراژ کشور مانند ابرار، اطلاعات، کیهان و غیره گفته می شود. آگهی های قانونی تاسیس و تغییرات شرکت باید در این روزنامه علاوه بر روزنامه رسمی منتشر شود. شایان ذکر است آگهی قانونی ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.

اما در خصوص تاسیس شرکت یا انجام تغییرات آن چه تفاوتی میان روزنامه رسمی و کثیرالانتشار است؟ همان طور که گفته شد آگهی قانونی تاسیس شرکت و انجام تغییرات آن باید در هر دو روزنامه منتشر شود. اما نشرآگهی دعوت از شرکا و صاحبان سهام یا هیات مدیره جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی و جلسات هیات مدیره تنها در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر می شود و نه در روزنامه رسمی.

هنگام تاسیس شرکت نام روزنامه کثیر الانتشار در اساسنامه مشخص می شود. و صاحبان سهام یا شرکا بعد از تاسیس شرکت هر زمان که بخواهد می توانند این روزنامه را تغییر دهند.

بازگشت به بالای صفحه