رد کردن لینک ها

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت: پس از ثبت و راه‌اندازی، شرکت ممکن است به تغییرات گوناگونی از قبیل تغییر نشانی، تغییر اعضاء هیئت‌مدیره یا سهامداران، افزایش یا کاهش سرمایه یا تجدید هیئت‌مدیره و بازرسان نیاز داشته باشد. انجام این تغییرات باید طبق ضوابط قانونی صورت گیرد. در ادامه این تغییرات باید برحسب مورد در مجامع شرکت (شامل مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده) و هیئت‌مدیره مطرح و پس از تصویب صورت‌جلسه تغییرات به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال و پس از صدور آگهی آن آگهی در روزنامه رسمی منتشر شود.

تماس با ثبت تیرگان

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

در قانون تجارت ایران، قانونگذار برای شرکت سهامی، مجامع عمومی را این گونه پیش بینی کرده است: اولین اجتماع صاحبان سهام برای تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و بازرسان شرکت «مجمع عمومی موئسس» نام دارد. اجتماع سالانه صاحبان سهام برای تصویب حساب ها و تخصیص سود و تعیین مدیران و بازرسان «مجمع عمومی عادی» نام دارد که به دو صورت «سالانه» و «به طور فوق العاده» تشکیل می گردد. همچنین مجمع دیگری به نام «مجمع عمومی فوق العاده» است که هدف از تشکیل آن تغییر در مفاد اساسنامه و برخی موارد دیگر به حکم قانون است. در زیر به تعریف مختصر هر یک از این مجامع می پردازیم.

مجمع عمومی عادی:

همان طور که گفته شد مجمع عمومی عادی به دو نوع «سالیانه» و «به طور فوق العاده» برگزار می گردد. مجمع عمومی عادی سالیانه، سالی یک بار و معمولا در سه ماه نخست سال تشکیل می گردد. دلیل وجود این بازه ی زمانی این است که از آن جا که وظیفه اصلی این مجمع تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت می باشد پیش از ارائه اظهارنامه مالیاتی در تیرماه انجام پذیرد. لازم به ذکر است اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی، بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت معتبر نخواهد بود.

چنان چه مدیران یا بازرسان شرکت لازم بدانند می توانند در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را تشکیل دهند. این مجمع را «مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده» می نامند. که نباید با «مجمع عمومی فوق العاده» اشتباه گرفته شود چرا که صلاحیت این دو مجمع به طور کلی با یکدیگر تفاوت می کند.

در کل باید دانست که مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت تصمیم بگیرد به جز آن چه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. (ماده 86 لایحه قانونی 1348)

 

مجمع عمومی فوق العاده

مطابق قانون، انجام هرگونه تغییر در مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه ی شرکت یا انحلال پیش از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. البته مجمع عمومی فوق العاده و به طریق اولی مجمع عمومی عادی نمی توانند در مورد بعضی امور شرکت تصمیم گیری کنند. این امور عبارتند از:

 • هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزاید.مثل این که تصمیم بگیرد صاحبان سهام باید آورده جدید به شرکت بیاورند یا شرکت به شرکت تضامنی تبدیل شود.
 • مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند به حقوق فردی شناخته شده برای صاحبان سهام خدشه وارد کند، مانند اخراج یکی از صاحبان سهام یا محروم کردن او از رای دادن.
 • مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند تصمیماتی بگیرد که در صلاحیت سایر مجامع یا نهادهای دیگر است. مانند انتخاب رییس هیات مدیره که در صلاحیت جلسه هیات مدیره است. اداره ثبت شرکت ها

چنانچه این مراحل طبق ضوابط قانونی طی نشود تغییرات رسمیت نداشته و در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

نظرات

  1. ارسال دیدگاه

   خیر برخی از مواد اساسنامه از قواعد آمره قانون تجارت هستند و قابل تغییر نیستند.

   پیوند یکتا

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه