رد کردن لینک ها

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص و بالعکس | بخشنامه 1399

همانگونه که در مقاله ثبت شرکت ذکر شد، مطابق قانون تجارت شرکت‌های تجاری به ۷ دسته تقسیم می‌شوند. این هفت دسته عبارتند از: شرکت‌های سهامی، مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی نسبی و تعاونی. که شرکت‌های سهامی خود به ۲ نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می‌شود.

از میان این شرکت‌ها، شرکت‌های نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی متقاضی ثبت نداشته و عملاً کارایی خود را به‌عنوان یک قالب ثبتی از دست‌ داده اند. شرکت‌های سهامی خاص و مسئولیت محدود بیشترین متقاضی را به‌عنوان یک شرکت خصوصی دارا می‌باشند. شرکت تضامنی با توجه به تضامنی بودن مسئولیت اعضاء متقاضی ثبت چندانی ندارد. اما باید توجه داشت که شرکت‌های با موضوع صرافی، انحصاراً موظف به ثبت شرکت خود در قالب تضامنی می‌باشند. شرکت سهامی عام، شرکتی است که مؤسسان آن قصد دارند به‌غیراز خود، از عموم مردم به‌عنوان شریک استفاده کنند. که این کار از طریق پذیره‌نویسی و ارائه سهام شرکت در بورس اتفاق می‌افتد.

شرکاء یا سهامداران شرکت در هنگام تاسیس، نوع شرکت را مشخص و اعلام می کنند. در خصوص تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص و بالعکس، شرکا پس از ثبت نیز می توانند نوع شرکت خود را به نوع دیگری تغییر دهند. البته در چند سال گذشته تبدیل انواع شرکت ها به یکدیگر ممنوع شده بود. اما از بهمن 1399 دوباره امکان این تبدیل فراهم آمده است. در ادامه به بررسی شرایط تبدیل انواع شرکت به یکدیگر می پردازیم.

تماس با ثبت تیرگان

الف – شرایط عمومی تبدیل انواع شرکتها به یکدیگر:
 • حداقل الزامات قانونیِ نوع جدید شرکت را از لحاظ تعداد شرکاء یا سهامداران، میزان سرمایه و… دارا باشند. مثلا چنانچه شرکت مسئولیت محدودی با 2 شریک تشکیل شده، برای تبدیل این شرکت به شرکت سهامی خاص نیاز به داشتن دست کم 3 سهامدار و 2 بازرس (اصلی و علی البدل) می باشد.
 • حداقل 2 سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
 • چنانچه شرکت سهامی خاص متقاضی تبدیل به نوع دیگری از شرکت باشد. باید دست کم 2 ترازنامه به تصویع مجمع عمومی خود رسانده باشد. ترازنامه همان حساب سود و زیان سالانه شرکت می باشد. که معمولا در 3 ماهه نخست هر سال به تصویب محمع عمومی عادی سالیانه می رسد.
 • تمامی سرمایه شرکت تادیه و ثبت شده باشد.
 • شرکت فعال بوده و بدهی مالیاتی نداشته باشد.
 • تبدیل شرکت مذکور به موجب حکم قضایی ممنوع نشده باشد.
 • چنانچه برای ثبت موضوع شرکت در هنگام تاسیس مجوز از نهاد یا ارگان خاصی گرفته شده باشد؛ برای تبدیل نوع شرکت هم باید از همان ارگان مجوز دریافت نمود.
 • شرکت تبدیل شده به «سهامی خاص» چنانچه درخواست تبدیل به شرکت «سهامی عامی» داشته باشد از لحاظ مقررات زمانی (2 سال) مشمول این قانون نمی باشد.

نکته: شرکتهای منحل شده قابل تبدیل نیستند.

 

ب – اطلاعات شرکت در ثبت تبدیل به شرح زیر آگهی میگردد:
 • نام، نوع جدید، موضوع فعالیت و مدت شرکت.
 • شناسه ملی.
 • اقامتگاه و در صورت وجود شعبه، نشانی شعبه.
 • میزان سرمایه و نحوه تقسیم آن.
 • نام و سمت مدیران، بازرسان و دارندگان حق امضا حسب مورد.
 • سایر اطلاعاتی که به موجب قوانین حاکم الزامی است.

 

ج – احکام و تبعات تبدیل شرکت:
 • تبدیل شرکت پس از ثبت نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد می باشد. و قوانین نوع جدید بر شرکت بار می شود.
 • تعهدات، قراردادها، اسناد از جمله گواهی ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و اسناد مالکیت اموال غیر منقول، امتیازات و مجوزها پس از تبدیل شرکت نیز معتبر بوده و قابل استناد در دستگاه های اجرای، محاکم قضایی و… می باشد.
 • شرکتها پس از تبدیل باید در کلیه مکاتبات خود نوع جدید را به همراه شناسه ملی قبلی ذکر کنند.
 • تبدیل شرکت از تاریخ ثبت آن محقق می گردد.

 

د – تبدیل سایر انواع شرکت (به جز مسئولیت محدود و سهامی):
 • تبدیل هریک از شرکتهای «تضامنی» یا «نسبی» به شرکتهای «سهامی خاص»، «سهامی عام»، «مسئولیت محدود» یا «تعاونی» و بالعکس و همچنین تبدیل هریک از شرکتهای «تضامنی» و «نسبی» به یکدیگر با اتفاق آرای تمامی شرکاء یا سهامداران امکان پذیر می باشد.
 • تبدیل شرکتهای «مختلط سهامی» و «مختلط غیر سهامی» به یکدیگر یا به سایر شرکتها و بالعکس با رضایت کلیه شرکاء ضامن و اکثریت شرکاء غیر ضامن امکانپذیر می باشد.
 • شرکاء ضامن در شرکتهای «تضامنی»، «نسبی» و «مختلط» بابت دیون قبل از تبدیل که به عهده شرکت قرار گرفته است، مسئولیت تضامنی دارند.
بازگشت به بالای صفحه