رد کردن لینک ها

بخشنامه جدید ثبت شرکت

بخشنامه جدید ثبت شرکت با مسوولیت محدود. همان گونه که در مقاله ثبت شرکت گفتیم. تا پیش از این برای تاسیس شرکت مسوولیت محدود تنها نیاز به کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا و نداشتن سوء پیشینه کیفری بود. و با همین مدارک شرکت تاسیس می شد. و در آن مقطع نیازی به گرفتن کد اقتصادی و کد کارگاهی بیمه نبود.

تماس با ثبت تیرگان

اما از اواسط آبان ماه 1399 و با بخشنامه جدید اداره ثبت شرکت ها دیگر تاسیس شرکت بدون اخذ کد اقتصادی و کد کارگاهی بیمه امکان پذیر نمیباشد. بلکه از این پس تاسیس شرکت با مسوولیت محدود، اخذ کد کارگاهی و کد اقتصادی به صورت یکجا و تحت یک پکیج انجام میشود. البته باید توجه داشت که مطابق مقررات جدید، کد اقتصادی شرکت ها همان شناسه ملی است که در هنگام تاسیس می گیرند. اما باید در کنار آن روند تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی انجام پذیرد.

این مقررات در حال حاضر تنها مخصوص به مسوولیت محدود می باشد. اما دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک ثبت شرکت سهام خاص هم به همین سرنوشت دچار شود. این روند شاید هزینه و وقت اضافه در ابتدای کار روی دست متقاضی بگذارد. اما وی را از سرگردانی های بعدی در سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی رها میسازد.

بازگشت به بالای صفحه