رد کردن لینک ها

ابطال برند به دلیل عدم استفاده

ابطال برند به دلیل عدم استفاده. آیا ابطال برند ممکن است؟ حالتی را فرض کنید که شخصی برندی را ثبت می کند. گواهینامه ی برند 10 سال اعتبار دارد و به صورت نامحدود قابل تمدید می باشد. اگر این شخص طی این ده سال و سال های آینده هیچ فعالیتی در زمینه ای که برند را در آن ثبت کرده نکند، آیا این گواهینامه قابل ابطال می باشد؟ پاسخ «بله» است! قانون در ذیل ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری تصریح داشته:

  • هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی‌شود.

تماس با ثبت تیرگان

در خصوص این ماده مطالب زیر شایان توجه است:

اول) درخواست ابطال در این ماده به «ذینفع» منحصر شده است. یعنی تنها کسانی می توانند ابطال گواهینامه برند را از دادگاه بخواهند که ثبت یا ابطال برند نفع یا ضرری برای آن ها داشته باشد. این ذینفع بودن باید برای دادگاه اثبات شود.

دوم) مدت زمان عدم استفاده سه سال کامل از زمان ثبت تا یک ماه پیش از درخواست ابطال عنوان شده است. اثبات عدم استفاده از برند در این سه سال بر عهده ی مدعی است.

سوم) استثنایی که قانونگذار برای این عدم استفاده قائل شده «قوه قهریه» می باشد. قوه قهریه عبارت است از هر حادثه یا رویدادی که وقوع آن از اختیار انسان خارج باشد. مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و غیره. به نظر می رسد که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور تغییر ناگهانی قیمت ها، تحریم ها و یا مواردی از این دست را هم مشمول قوه قهریه دانست که البته تشخیص آن بر عهده دادگاه است.

چهارم) قانونگذار در این ماده تفاوتی میان برندها ثبت شده ی داخلی و برندهای ثبت مادرید قائل نشده است.

بازگشت به بالای صفحه