رد کردن لینک ها

نوآوری در اختراع: کدام نوآوری اختراع نیست؟

همان گونه که پیشتر گفته شد اختراع عبارت است از یک دستگاه، روش، فرآیند یا ترکیب منحصر به فردو جدید که حاصل فکر و خلاقیت انسان باشد. اما پرسشی که اغلب به وجود می آید این است: که کدام نوآوری اختراع نیست؟ یا به عبارت دیگر آیا هر نوآوری در اختراع را می توان ثبت کرد؟ پاسخ قانونگذار به این پرسش «خیر» می باشد.

تماس با ثبت تیرگان

قانونگذار در ماده ی 4 قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری به صراحت مواردی را از حیطه ی حمایت از ثبت اختراع خارج کرده است. این موارد عبارت اند از:

  • کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری
  • طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی
  • روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان و حیوان
  • منابع ژنتیک و اجزاء تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها
  • آن چه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد
  • اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

حال می توان به خوبی دریافت که کدام نوآوری در اختراع قابل ثبت نیست. در خصوص موارد بالا، نکات زیر شایان ذکر است:

الف) جهت ثبت آثار هنری موضوع بند اول، ساز و کار ویژه ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی شده است.

ب) هر چند مطابق بند سوم، روش های تشخیص و معالجه ی بیماری مشومول ثبت اختراع نمی شود اما «فرآورده» هایی که جهت تشخیص یا معالجه بیماری ها می باشد چنان چه واجد شرایط دیگر باشد به عنوان اختراع قابل ثبت است.

بازگشت به بالای صفحه